Kurzy

All Kurzy podle oboru Kurzy podle pracovišť Projekty Kurzy podle formy Kurzy podle účastníků Fakulta aplikovaných věd Projekt - Konstruktivismus v praxi vysokých škol Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara rozcestnik rozcestnik1 rozcestnik2 rozcestnik3 mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU stravování ŠUZ Nečtiny Rektorát Odbor výzkumu a vývoje Kurzy pro doktorandy Projekt - Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji Kurzy pro nové pracovníky ZČU CIV Projekt - HR AWARD PR Chci studenty testovat a hodnotit na dálku Administrativa Zdravotnictví PR zástupci Projekt - Modulární systém vzdělávání zaměstnanců ZČU Zvyšování kvality interních grantových schémat na ZČU Hybridní forma Personalistika a HR Chci vytvořit multimediální studijní materiály Ekonomie Akcelerace transferu poznatků VŠ pedagogika prezenční VŠ pedagogika otevřené kurzy Právo a veřejná správa Ústav jazykové přípravy VŠ pedagogika online BOZP Kurzy pro vzdělavatele dospělých Odbor Transfer technologií Nouzová distanční výuka Projekt - Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání Odbor lidských zdrojů Filologie Kultura a umění Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní Otevřené on-line kurzy pro zaměstnance ZČU Společenské vědy Kurzy popularizace vědy Projekt - Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky Přírodní vědy Psychologie VŠ pedagogika přehled ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Věda výzkum On-line Technické vědy Otevřené on-line kurzy pro veřejnost VŠ pedagogika kombinovaná oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Pedagogika VŠ pedagogika Kombinovaná forma E-learning Projekt - ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni Kurzy pro veřejnost Fakulta pedagogická Prezenční forma Oddělení CŽV Kurzy pro zaměstnance ZČU

Vizualizace a sketchnoting v prezentaci

Smyslem jakéhokoliv výkladu je porozumění, nikoliv přepis informací. Jak na to, když si ale poznámky potřebujeme dělat? Šikovným nástrojem jsou různé vizuální techniky, vedle myšlenkových map například sketchnoting, což je specifický přístup k záznamu poznámek spojující typografii, text, grafické symboly a jednoduché značky. Stejně tak ale může z pohledu prezentujícího pomoci porozumění posluchače vizualizace. V […]

Jak konečně dostát předsevzetím

Odhalte přínos rutiny pro osobní rozvoj

Společenská relevance výzkumu ve světle otevřeného přístupu

V rámci semináře určeného akademickým (popř. vědeckým) pracovníkům a doktorandům FPE ZČU budou nejprve představeny základní principy hodnocení společenské relevance výzkumu v rámci tzv. Modulu 3 na národní úrovni, a to i ve vztahu k problematice otevřeného přístupu. Na základě zkušeností lektora budou prezentovány a diskutovány poznatky z odpovídajícího mezinárodního hodnocení, které na ZČU proběhlo [...]

Zákoník práce pro vedoucí zaměstnance veřejné vysoké školy

Obsah: Pracovněprávní novinky za rok 2022 Povinnosti vedoucích zaměstnanců při vzniku pracovního poměru Způsoby vzniku pracovního poměru Povinnosti před nástupem a při nástupu uchazeče do práce Zkušební doba Pracovní poměr na dobu určitou Pracovní poměr na dobu určitou akademických pracovníků Souběžné pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele Informační povinnost po plánované novele zákoníku práce Povinnosti vedoucích [...]

Otevřené zdroje v práci akademika

Workshop se zaměří na zcela konkrétní a praktické oblasti, ve kterých může akademik pracovat s otevřenými zdroji, daty, objekty a popíšeme výhody takové práce. Pozornost budeme soustředit na dimensi vědeckou (otevřené časopisy, knihy, licencování, otevřené zdroje dat), pedagogickou (kde hledat obrázky, hudbu, ikonky do kurzů) i do oblasti softwarové (otevřený software v běžné práci). Seminář [...]

Transformační smlouvy na Open Access a možnosti publikování na ZČU

Školení bude zaměřeno na: - transformační smlouvy na Open Access, modely - porovnání se světovým vývojem -  informace o možnostech Open Access publikování pro ZČU - tokeny, vouchery,  slevy u jednotlivých vydavatelů Termín školení: pondělí 21. 11. 2022, 10.00–13.00 , Knihovna Bory,  místnost UB 106 Koordinátor kurzu: Mgr. Jana Holatová, oddělení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců,  jholato@rek.zcu.cz, [...]

Datový repozitář ASEP

Obsah školení: - informace o institucionálním multidisciplinárním on-line repozitáři ASEP, který je spravován Knihovnou AV ČR - postup a proces ukládání datových záznamů Termín školení: pondělí 7. 11. 2022, 10.30–12.00 , Knihovna Bory,  místnost UB 106 Koordinátor kurzu: Mgr. Jana Holatová, oddělení vzdělávání a rozvoje zaměstananců,  jholato@rek.zcu.cz, mobil 737 500 347   Školení  je realizováno v rámci [...]

E-spis: Proces archivace a skartace dokumentů a spisů

Kurz E-spis: Proces archivace a skartace dokumentů a spisů je určen pro všechny uživatele Spisové služby, doporučen je zejména garantům spisových uzlů. Témata kurzu jsou: vyřízení dokumentů, uzavírání spisů, přesun uzavřených objektů do ukládacích jednotek a proces  předávání ukládacích jednotek do spisovny k archivaci či ke skartaci. V kurzu projdeme: 1) kdy a za jakých [...]

E-spis: Proces archivace a skartace dokumentů a spisů

Kurz E-spis: Proces archivace a skartace dokumentů a spisů je určen pro všechny uživatele Spisové služby, doporučen je zejména garantům spisových uzlů. Témata kurzu jsou: vyřízení dokumentů, uzavírání spisů, přesun uzavřených objektů do ukládacích jednotek a proces  předávání ukládacích jednotek do spisovny k archivaci či ke skartaci. V kurzu projdeme: 1) kdy a za jakých [...]

Přehled vyučovacích metod na VŠ pro ČZU

Neznámé i známé vyučovací metody pro vysokou školu včetně jejich praktických ukázek. Zlepšete svoje pedagogické schopnosti.

Řízení organizace, leadership a řízení pedagogického procesu (MŠ)

Vzdělávací program je vhodný pro všechny vedoucí pedagogické pracovníky, kteří přemýšlejí o rozvoji školy v souvislosti s vlastní ředitelskou kariérou. Program akcentuje propojení teorie s praxí, účastníkům nabídne reálné a ověřené manažerské postupy a také přehled existující profesní podpory. Účastníci získají inspirující příklady z každodenní reality svých kolegů, užitečné a ověřené argumenty pro plánování vlastní [...]

Řízení organizace, leadership a řízení pedagogického procesu (ZŠ)

Vzdělávací program je vhodný pro všechny vedoucí pedagogické pracovníky, kteří přemýšlejí o rozvoji školy v souvislosti s vlastní ředitelskou kariérou. Program akcentuje propojení teorie s praxí, účastníkům nabídne reálné a ověřené manažerské postupy a také přehled existující profesní podpory. Účastníci získají inspirující příklady z každodenní reality svých kolegů, užitečné a ověřené argumenty pro plánování vlastní [...]

Kooperativní učení a vedení studentských týmů pro ČZU

Ovládněte vzdělávací strategie založené na vzájemném učení studentů a jejich týmové práci.

Základy psychohygieny a práce se stresem pro ČZU

Naučte se každodenní péči o vlastní psychickou pohodu.

Etika ve výzkumu a publikování

Etika výzkumu se v posledních letech stává velkým tématem akademického prostoru a zasahuje do všech oblastí práce výzkumníka. Od literární rešerše a problematiky tzv. černé cesty v rámci Open Access (služby jako LibGen a Sci Hub), přes etiku sběru a uchování dat, změn ve formě a konstrukci informovaných souhlasů či  významu schvalování výzkumných záměrů etickými komisemi, až [...]

Zvládání manipulací včetně auto-manipulací

Seznámíme se s tím, jak funguje manipulace v komunikaci (skrytá agrese a skrytá pasivita) a jak na ní účinně reagovat. Procvičíme se v rozpoznávání manipulace v běžných komunikacích, které vedeme. Budeme se věnovat rovněž auto-manipulacím (driverům), díky kterým často děláme věci, které dělat nechceme a následně si to vyčítáme.   Konkrétně se budeme rozvíjet v oblastech těchto dovedností: rozpoznávání otevřené, [...]

Práce se skupinovou dynamikou studijních a pracovních skupin

Seznámíme se s tím, jak se vztahy v každé sociální skupině vyvíjejí v čase (jak se mění vztahy mezi lidmi a jejich chování). Budeme sdílet fáze vývoje skupin v čase a to, jak na základě jejich můžeme plánovat a realizovat aktivity směřující k tomu, aby sociální skupina, se kterou pracujeme, efektivně spolupracovala a fungovala v ní kooperativní atmosféra. Ukážeme si [...]

Gender: společné téma, nebo společný zájem?

Má v 21. století smysl hovořit o genderových nerovnostech v akademickém prostředí? Úvodní teoretická část přiblíží problematiku rovných příležitostí žen a mužů v akademickém prostředí a vývoj statistických ukazatelů v evropském i českém kontextu. Následná praktická část otevře otázku po hledání společného zájmu. Workshop bude prostorem a platformou, kde o tématech budete moci přemýšlet, diskutovat a vzájemně reflektovat zkušenosti, [...]

Rétorika – iniciace k řeči / kurz je určen pouze pro Projektové centrum

Cíle kurzu: Naučíte se „jak na sebe” při veřejné promluvě.Naučíte se správně dýchat, zacházet s hlasem a dobře artikulovat.Dostanete se k artikulaci vlastního názoru a postoje a jejich sdělování takovým způsobem, aby „hořel“ jak rétor, tak posluchač.Získáte znalosti z neverbální komunikace, které jsou předpokladem pro pružné reagování “rétor-posluchač”.Naučíte se, jak si připravit prezentaci a jak […]

Školení BOZP pro CIV a RTI

Cílem školení BOZP je poskytovat zaměstnancům, kteří se vyskytují na pracovištích zaměstnavatele informace o hrozícím nebezpečí a o způsobu ochrany proti němu. Jedná se o průběžný a neustále se opakující proces. Chráněným zájmem jsou životy, zdraví a také majetek. Školení proběhne v hybridní formě, tedy bude možné se účastnit prezenčně v místnosti UV115b v budově [...]

Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů

Kurz vám představí Univerzitní knihovnu, seznámíte se s postupem, jak objednávat knihy případně časopisy, které potřebujete pro svoji práci. Seznámíte se s knihovním systémem Aleph. Druhá část kurzu bude věnována elektronickým informačním zdrojům – nabídce českých i zahraničních elektronických knih, odborných článků a dalších databází, které má knihovna pro čtenáře k dispozici a jejich využívání [...]

Školení E-spis pro vedoucí a sekretariáty

Školení je určeno pro garanty spisových uzlů. Týká se všech uživatelů, kteří mají v E-spis přidělenou roli Vedoucí nebo Sekretariát a z pozice své role mají na svých pracovištích dohlížet na zpracování dokumentů ve spisové službě. Školení uživatele seznámí s prostředím E-spis z pohledu role Vedoucího a Sekretariátu a ukáže, jaká práva a možnosti mají [...]

Školení E-spis pro vedoucí a sekretariáty

Školení je určeno pro garanty spisových uzlů. Týká se všech uživatelů, kteří mají v E-spis přidělenou roli Vedoucí nebo Sekretariát a z pozice své role mají na svých pracovištích dohlížet na zpracování dokumentů ve spisové službě. Školení uživatele seznámí s prostředím E-spis z pohledu role Vedoucího a Sekretariátu a ukáže, jaká práva a možnosti mají [...]

Možnosti publikace v impaktovaných časopisech včetně časopisů open access

První polovina setkání bude věnována informacím a tipům k rozvoji publikační činnosti. Ve druhé polovině semináře budou mít akademičtí pracovníci možnost konzultovat svoje výzkumné výstupy a poradit se ohledně možností publikace v impaktovaných časopisech a zahraničních knihách. Využijte tuto jedinečnou možnost! Akce se bude konat v hybridní formě (úvodní informační část bude streamována). Seminář bude [...]

Základní školení Airtable – školení je určeno pouze pro IPC

Během školení se budeme věnovat následujícím tématům. ● Představení Airtablu: k čemu nástroj slouží, v čem je dobrý. ● Uživatelské rozhraní Airtablu: základní orientace, termínologie. ● Práce v Airtablu (zaměřené na “projektový balíček”): ○ Vytváření tabulek, pohledů, jejich třídění, filtrování apod. ○ Typy sloupců a jejich využití. ○ Práce s funkcemi. ○ Propojování tabulek. ● [...]

Otevřené a online vzdělávání na ZČU pro Filozofickou fakultu

Během semináře budou představeny platformy pro online vzdělávání určené především pro asynchronní otevřené a online vzdělávání, elektronickou podporu výuky a tvorbu MOOC kurzů (Moodle, Eduskop). Budou prezentovány příklady dobré praxe a zodpovězeny metodické i technické dotazy. Termín kurzu: pátek 20. 5. 2022, 9:00-12:00, místnost SP 319 (Sedláčkova 15) a on-line přes Medial Koordinátor kurzu: Mgr. [...]

Školení pro kuchaře ŠUZ Nečtiny

Školení pro kuchaře ubytovacího zařízení v Nečtinech: stravování pro osoby s alergií na lepek, stravování pro vegetariány a vegany.   Termín: neděle 15. 5. 2022, 10:00-15:00, ŠUZ Nečtiny   Koordinátor kurzu: David Koudela, vedoucí provozu ŠUZ Nečtiny, koudelad@suz.zcu.cz  

E-spis pro začátečníky

Cílem kurzu je ukázat účastníkům uživatelské prostředí a  základy práce v prostředí E-spis. Kurz bude probíhat v testovací verzi E-spis tak, aby účastníci měli možnost si vše během kurzu  vyzkoušet. Školení je rozděleno na následující tematické okruhy: Uživatelské prostředí Základní informace o dokumentech Práce s dokumenty Práce se spisy Řízení oběhu Vypravení Uzavírání objektů Vyhledávání [...]

Praktická tvorba myšlenkových map (workshop)

Praktický workshop pro tvorbu myšlenkových map

Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů

Kurz bude věnován elektronickým informačním zdrojům – nabídce českých i zahraničních elektronických knih, odborných článků a dalších databází, které má knihovna pro čtenáře k dispozici a jejich využívání formou vzdáleného přístupu  24 hodin denně. Budou představeny nástroje pro hodnocení vědy, bude zmíněna problematika citací a na závěr se budeme věnovat otevřenému přístupu, tedy Open Access, [...]

E-spis pro začátečníky

Cílem kurzu je ukázat účastníkům uživatelské prostředí a  základy práce v prostředí E-spis. Kurz bude probíhat v testovací verzi E-spis tak, aby účastníci měli možnost si vše během kurzu  vyzkoušet. Školení je rozděleno na následující tématické okruhy: Uživatelské prostředí Základní informace o dokumentech Práce s dokumenty Práce se spisy Řízení oběhu Vypravení Uzavírání objektů Vyhledávání [...]

Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů

Kurz vám představí Univerzitní knihovnu, seznámíte se s postupem, jak objednávat knihy případně časopisy, které potřebujete pro svoji práci. Seznámíte se s knihovním systémem Aleph. Druhá část kurzu bude věnována elektronickým informačním zdrojům – nabídce českých i zahraničních elektronických knih, odborných článků a dalších databází, které má knihovna pro čtenáře k dispozici a jejich využívání [...]

Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů

Kurz vám představí Univerzitní knihovnu, seznámíte se s postupem, jak objednávat knihy případně časopisy, které potřebujete pro svoji práci. Seznámíte se s knihovním systémem Aleph. Druhá část kurzu bude věnována elektronickým informačním zdrojům – nabídce českých i zahraničních elektronických knih, odborných článků a dalších databází, které má knihovna pro čtenáře k dispozici a jejich využívání [...]

Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů

Kurz vám představí Univerzitní knihovnu, seznámíte se s postupem, jak objednávat knihy případně časopisy, které potřebujete pro svoji práci. Seznámíte se s knihovním systémem Aleph. Druhá část kurzu bude věnována elektronickým informačním zdrojům – nabídce českých i zahraničních elektronických knih, odborných článků a dalších databází, které má knihovna pro čtenáře k dispozici a jejich využívání [...]

Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů

Kurz vám představí Univerzitní knihovnu, seznámíte se s postupem, jak objednávat knihy případně časopisy, které potřebujete pro svoji práci. Seznámíte se s knihovním systémem Aleph. Druhá část kurzu bude věnována elektronickým informačním zdrojům – nabídce českých i zahraničních elektronických knih, odborných článků a dalších databází, které má knihovna pro čtenáře k dispozici a jejich využívání [...]

Jak na transfer technologií na ZČU

Seminář je určen pro vědecko-výzkumné pracovníky a studenty doktorských studijních programů ZČU. Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními aspekty autorskoprávní a průmyslově právní ochrany. Účastník získá dále poznatky týkající se interních procesů transferu poznatků v rámci univerzity, získá základní přehled práv, ale i povinností vztahující na zaměstnance k této problematice v souladu s platnou […]

Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů

Kurz vám představí Univerzitní knihovnu, seznámíte se s postupem, jak objednávat knihy případně časopisy, které potřebujete pro svoji práci. Seznámíte se s knihovním systémem Aleph. Druhá část kurzu bude věnována elektronickým informačním zdrojům – nabídce českých i zahraničních elektronických knih, odborných článků a dalších databází, které má knihovna pro čtenáře k dispozici a jejich využívání [...]

Tvoříme z keramiky

Obsah kurzu: teoretický úvod – keramická tvorba v průběhu století – obrazová projekce keramická tvorba – stavěná keramika – tvorba v keramické dílně. Stavěná keramika je nejjednodušší způsob vytváření keramického tvaru. Pomocí stavěné keramiky (z hádků i plátů), můžeme vytvářet neomezeně velké plochy i téměř neomezeně vysoké tvary. Pak nás limituje jen objem pece, ve [...]

Kurz stavěné keramiky

Popis programu: Kurz je zaměřen na osvojení si komplexních strukturovaných výtvarných znalostí a dovedností v oblasti materiálového tvoření z keramické hlíny. Cílová skupina: zaměstnanci a studenti ZČU; široká veřejnost Garant programu: Mgr. MgA. Stanislav Poláček Rozsah hodin/cena za semestr: 20 h/2 500 Kč Katedra: Katedra výtvarné výchovy a kultury Termín: 18. 10., 25. 10., 1. [...]

Tvoříme z keramické hlíny

Popis programu: Program si klade za cíl vybavit učitele výtvarné výchovy a výtvarně zaměřených předmětů na ZŠ, SŠ, ZUŠ a v ostatních školských zařízeních zařazených v rejstříku škol potřebnými kompetencemi v oblasti materiálových činností. Důraz je kladen na osvojení si způsobů tvoření z keramické hlíny pro pedagogickou praxi, coby rozšíření repertoáru výtvarných činností s dopadem [...]

Proměny anglofonní literatury pro děti a mládež

Popis programu: Cílem programu je zprostředkovat účastníkům na příkladech vybraných okruhů a textů jak diachronní pohled na problematiku anglofonní literatury pro děti a mládež, tak současné autory, trendy a jejich recepci v české kultuře. Cílová skupina: učitelé angličtiny na ZŠ a SŠ Garant programu: PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D. Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/500 Kč [...]

Jak využívat služeb knihovny pro doktorské studium

Kurz vám představí Univerzitní knihovnu a její služby. Kurz je určen studentům doktorského studia na Fakultě ekonomické ZČU v rámci předmětu Ekonomické a finanční řízení, mohou se však přidat i další studenti doktorského studia. Obsah: Služby univerzitní knihovny (akvizice, meziknihovní výpůjční služba, rešerše, reprografické služby) Knihovní systém Aleph a práce s ním Elektronické informační zdroje [...]

E-spis pro začátečníky

Cílem kurzu je ukázat účastníkům uživatelské prostředí a  základy práce v prostředí E-spis. Kurz bude probíhat v testovací verzi E-spis tak, aby účastníci měli možnost si vše během kurzu  vyzkoušet. Školení je rozděleno na následující tématické okruhy: Uživatelské prostředí Základní informace o dokumentech Práce s dokumenty Práce se spisy Řízení oběhu Vypravení Uzavírání objektů Vyhledávání [...]

Autorské právo ve výuce na VŠ

Vody autorského práva jsou neprůzračné.

Google aplikace a nástroje pro výuku na VŠ

Naučte se využívat všechny možnosti Google pro svou výuku.

Komunikace a asertivita ve vztahu k předcházení a řešení konfliktů na VŠ

Zásady komunikace a asertivity ve vztahu k předcházení a řešení konfliktů

Prevence syndromu vyhoření

Naučte se psychohygienu pro vlastní praxi.

Rešerše stavu techniky v databázích ÚPV a EPO

Přístup k technickým informacím z celého světa je důležitý pro každého, kdo chce mít přehled o konkurentech a trendech v současných technologiích. Pokud máte zájem naučit se pracovat s největší databází technických informací na světě - EPO, pak je tento kurz určený přímo pro Vás. Transfer a smluvní výzkum nabízí další kolo kurzů pro zaměstnance z oblasti ochrany výsledků technické [...]

Školení IS HOP – nástroj pro podporu hodnocení neakademických zaměstnanců

Kurz je připraven jako základní instruktáž pro používání IS HOP - informačního systému pro hodnocení ostatních pracovníků. Kurz je určen vedoucím zaměstnancům, kteří hodnocení provádějí. Obsah kurzu: Úvod k hodnocení zaměstnanců Možnosti, které IS HOP poskytuje: - Jak IS HOP usnadňuje vedoucím pracovníkům realizaci pravidelných hodnocení. - S jakým typem hodnocení se zde pracuje. Praktické [...]