Animujeme s mobilním telefonem/tabletem ve výtvarné výchově

Popis programu: Rozvíjení profesních kompetencí učitelek a učitelů ve vztahu k přípravě výtvarných úkolů v oblasti nových médií pro MŠ a 1. stup. ZŠ. Pochopení výtvarného vyjádření a koncipování jednoduchých příběhů v kontextu kreslené a fotografované animace. Seznámení se současnými možnostmi tvorby animací pomocí mobilního telefonu a tabletu (především na bázi operačního systému Android) ve výtvarné výchově.
Cílová skupina: učitelky a učitelé MŠ, 1. stupně ZŠ a učitelky a učitelé výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ
Garant programu: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.
Rozsah hodin/cena za semestr: 6 h/700 Kč

Termín konání: 21. 1. 2023 od 13:00 do 18:30 hod. (šest vyučovacích hodin)