Aplikace výuky základního bruslení do školní tělesné výchovy

Popis programu: Získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti techniky a metodiky základního bruslení, úrazové zábrany, bezpečnosti při výuce základního bruslení.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří vyučují TV na 1.–3. stupni ZŠ a SŠ, nepovinnou a zájmovou TV

Garant programu: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.

Termín konání: listopad, 3 dny

Rozsah hodin/cena za semestr: 14 h/2 490 Kč