Arteterapie a muzikoterapie

FORMA:
175 hodin výuka přímá

Adresa

Fakulta pedagogická, Chodské nám. 1, Plzeň   Zobrazit mapu

Popis programu: Cílem kurzu je vybavit posluchače těmi základními znalostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné pro používání muzikoterapeutických a arteterapeutických technik: v MŠ, v hodinách HV a VV na všech typech škol, ve vyuč. předmětech v rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu, při volnočasových aktivitách žáků, v programech prevence sociálně patologických jevů, ve školských zařízeních, v zařízeních sociální péče.

Kurz vede: dr. Lovasová

Hodinová dotace:

175 hodin přímé výuky (1.semestr – od 9./21, 2. semestr – od 2./22, 3. semestr – od 9./22) – dle dohody s účastníky

Cílová skupina: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ, pracovníci pomáhajících profesí (zejména sociální sféra).

Cena kurzu: 15 000,-

Kontakt: lovasova@kps.zcu.cz, akasakov@kps.zcu.cz