Arteterapie a muzikoterapie

FORMA:
175 hodin výuka přímá

Adresa

Fakulta pedagogická, Chodské nám. 1, Plzeň   Zobrazit mapu

Cílem kurzu je vybavit posluchače těmi základními znalostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné pro používání muzikoterapeutických a arteterapeutických technik: v MŠ, v hodinách HV a VV na všech typech škol, ve vyuč. předmětech v rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu, při volnočasových aktivitách žáků, v programech prevence sociálně patologických jevů, ve školských zařízeních, v zařízeních sociální péče.