Angličtina pro Akademické pracovníky – semestrální kurz

Intenzivní kurz angličtiny pro akademické pracovníky. Cílem kurzu je naučit akademiky komunikovat plynule, jazykově správně a aktivně používat moderní, aktuální slovní zásobu a frazeologii.

ZAČÁTEK:
15/10/2019
FORMA:
prezenční kurz, 25 hodin
ID
ESF 310

EMI English as a medium of instruction – developing speaking skills 

Kurz je určen pro zájemce z řad akademických pracovníků ZČU s pokročilou znalostí angličtiny (minimální vstupní jazyková úroveň je B2 dle SERR), kteří tento kurz ještě neabsolvovali. Cílem kurzu je naučit akademiky komunikovat plynule, jazykově správně a aktivně používat moderní, aktuální slovní zásobu a frazeologii. Prostřednictvím diskusí a debat budou mít účastníci příležitost rozvíjet svoji schopnost jasně se vyjadřovat, obhajovat svá stanoviska a vhodně reagovat na názory jiných.
délka kurzu 25 hodin
maximální počet účastníků jednotlivých kurzů je 15 

Termíny:

úterý 15. 10. – 17. 12., 14:00 – 15:30 /Clay Darrow, učebna UL607

středa  16. 10. – 18. 12., 9:20 – 10:50 /Vendula Kokošková, učebna ST304

čtvrtek  16. 10. – 18. 12., 9:20 – 10:50 /Vendula Kokošková,  učebna UU309

čtvrtek  17. 10. – 19. 12., 14:00 – 15:30 /Clay Darrow, učebna UL607

 

Pro informace o kurzu nás můžete kontaktovat na: vkokosko@ujp.zcu.cz

Pro informace týkajících se administrativy: dkoprivo@ujp.zcu.cz

Seminář se uskuteční v rámci projektu:

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287