Školení E-spis pro vedoucí a sekretariáty

ZAČÁTEK:
15/09/2022
FORMA:
prezenční kurz, 3 hodiny

Školení je určeno pro garanty spisových uzlů. Týká se všech uživatelů, kteří mají v E-spis přidělenou roli Vedoucí nebo Sekretariát a z pozice své role mají na svých pracovištích dohlížet na zpracování dokumentů ve spisové službě. Školení uživatele seznámí s prostředím E-spis z pohledu role Vedoucího a Sekretariátu a ukáže, jaká práva a možnosti mají tito uživatelé ve spisové službě. Školení si klade za cíl pomoct vedoucím a zaměstnancům sekretariátů  zorientovat se v prostředí spisové služby a zlepšit zpracování dokumentů na svých pracovištích.

Témata školení:

1) prostředí E-spis

2) popis jednotlivých rolí uživatelů

3) základní práce s dokumenty

4) práce s dokumenty z pohledu jednotlivých rolí

5) práva a povinnosti uživatelů s rolí vedoucí/sekretariát

 

Školení provede firma ICZ

 

Termín školení:

čtvrtek 15. 9. 2022, 9:00-12:00, místnost EP 110, budova FEL

 

Koordinátor školení:

Mgr. Jana Holatová, oddělení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

kontakt: jholato@rek.zcu.cz, 37763 1910, mobil: 735 713 966