Příklady dobré praxe výuky na ZČU – 22. díl (Quizlet)

Příklady dobré praxe výuky na ZČU – 22. díl (Quizlet)

Nataliia Postoiuk, Zlata Hokrová

 

Každý z nás se někdy pokoušel naučit cizí jazyk. Nehledě na to, zda se jednalo o angličtinu, němčinu, ruštinu, francouzštinu nebo třeba japonštinu, všichni jsme od určité chvíle řešili tutéž otázku: Jak se co nejlépe naučit slovíčka?

Možností je samozřejmě celá řada: papírem a tužkou počínaje a moderními výukovými programy konče. Jedním z nich je i Quizlet – aplikace, která poskytuje jednoduché výukové nástroje umožňující učit se prakticky čemukoliv. O své zkušenosti s používáním aplikace Quizlet se s námi podělila Nataliia Postoiuk, Ph.D., ze Západočeské univerzity v Plzni, která jej využívá při výuce angličtiny.

 

Jak s Quizletem pracujete?

Nataliia Postoiuk: Nejčastěji tento program používám k tomu, abych pomohla studentům naučit se nová slovíčka k určité lekci. Když jsem například vedla kurz „Anglický jazyk pro profesní účely“, určený budoucím programátorům, používali studenti nejen učebnici „English for telecoms“ od Toma Ricca-MacCarthyho a Michaela Duckwortha, ale také ode mne dostávali odkazy na Quizlet, kde měli připravené materiály k nácviku slovíček.

 

Mohla byste nám o Quizletu povědět více?

Nataliia Postoiuk: V Quizletu lze vybírat z několika sekcí: flashcards, write, spell, test, match a gravity. Díky různorodým úkolům je možné procvičovat slovíčka rozličnými způsoby, a tak si je mnohem lépe zapamatovat.

První sekce Flashcards umožňuje vytvořit slovo a vybrat k němu obrázek a/nebo napsat definici tohoto slova. Vyučující takto připraví sadu kartiček s obrázky a definicemi a program pak sám vytvoří zbytek cvičení v dalších sekcích. Případně může vyučující požádat studenty, aby takovouto sadu kartiček se slovíčky k určité lekci připravili sami.

Kartička s definicí a obrázkem může vypadat například takto:

Studenti se učí slovíčka tak, že se podívají na obrázek nebo definici (případně si slovíčko poslechnou) a snaží se najít ekvivalent v cílovém jazyce. Pokud na něj kliknou, mohou si ověřit, zda mají pravdu. Pro studenty je tento způsob učení slovíček velmi pohodlný a efektivní.

V sekci Learn se nacházejí další cvičení. Studenti zde například vybírají správné odpovědi ve stylu multiple choice.

Sekce Write cílí na upevňování slovíček prostřednictvím psaní. Princip je opět jednoduchý: Student má za úkol napsat slovo podle definice, přičemž je kladen důraz nejen na význam slova, ale i na pravopisnou správnost. Na podobném principu fungují také úkoly v sekci Spell, kde si studenti mohou slovo poslechnout, přečíst definici nebo se podívat na obrázek a toto slovo zapsat.

Díky tomu, jak jsou jednotlivé úkoly v Quizletu různorodé, lze aplikaci úspěšně používat nejen k učení slovíček, ale také k jejich fixaci, potažmo k postupnému přechodu od pasivní slovní zásoby k aktivnímu používání nově nabytých slov a slovních spojení.

 

Mohou studenti své znalosti otestovat?

Nataliia Postoiuk: Ano, a to v sekci Test. Studenti si tak mohou sami ověřit, jak dobře znají slovíčka, a mohou sledovat svůj pokrok v rámci procesu učení. Jsou zde otázky s přiřazováním, s výběrem odpovědí, otázky typu pravda/nepravda atd.

Mohou studenti používat aplikaci Quizlet i na svých mobilních telefonech?

Nataliia Postoiuk: Jistě, mohou a myslím, že je velkou výhodou tohoto programu, že má mobilní verzi.  Studenti si mimo jiné mohou zahrát dvě hry – Match a Gravity, které jim pomáhají učit se nová slovíčka zábavnou formou.

Ve hře Match mají studenti za úkol přiřazovat k sobě slovíčka a jejich definice tak, aby všechny kartičky postupně zmizely. Časový limit přitom studenty motivuje k tomu, aby tento úkol splnili co nejrychleji.

Druhá zmiňovaná hra (Gravity) má několik úrovní. Studenti zde získávají body za správné odpovědi a také výzvy, pokud odpoví špatně. Studenty tato hra baví a zároveň je nenásilně vede ke zlepšování slovní zásoby.

Quizlet má ještě řadu dalších funkcí, které lze využít k tomu, aby byla výuka efektivní a zároveň zábavná. Z pozice studenta stojí za zmínku např. možnost soutěžit s ostatními v reálném čase. Vyučující zase mohou sledovat, jak se studenti učí, jaké dělají pokroky, a tomu následně přizpůsobit další výuku.

Aplikace Quizlet je v základní verzi zcela zdarma, stačí se pouze zaregistrovat. Placená verze nabízí další funkcionality, bez nichž se však lze obejít.

 

Máte tip, jak udělat výuku na vysoké škole efektivnější a zajímavější? Podělte se s námi o své zkušenosti. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese hokrova@rek.zcu.cz.