Kurzy pro veřejnost

All Kurzy podle oboru Kurzy podle pracovišť Projekty Kurzy podle formy Kurzy podle účastníků Fakulta aplikovaných věd Projekt - Konstruktivismus v praxi vysokých škol Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara rozcestnik rozcestnik1 rozcestnik2 rozcestnik3 mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU stravování ŠUZ Nečtiny Rektorát Odbor výzkumu a vývoje Kurzy pro doktorandy Projekt - Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji Kurzy pro nové pracovníky ZČU CIV Projekt - HR AWARD PR Chci studenty testovat a hodnotit na dálku Administrativa Zdravotnictví PR zástupci Projekt - Modulární systém vzdělávání zaměstnanců ZČU Zvyšování kvality interních grantových schémat na ZČU Hybridní forma Personalistika a HR Chci vytvořit multimediální studijní materiály Ekonomie Akcelerace transferu poznatků VŠ pedagogika prezenční VŠ pedagogika otevřené kurzy Právo a veřejná správa Ústav jazykové přípravy VŠ pedagogika online BOZP Kurzy pro vzdělavatele dospělých Odbor Transfer technologií Nouzová distanční výuka Projekt - Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání Odbor lidských zdrojů Filologie Kultura a umění Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní Otevřené on-line kurzy pro zaměstnance ZČU Společenské vědy Kurzy popularizace vědy Projekt - Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky Přírodní vědy Psychologie VŠ pedagogika přehled ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Věda výzkum On-line Technické vědy Otevřené on-line kurzy pro veřejnost VŠ pedagogika kombinovaná oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Pedagogika VŠ pedagogika Kombinovaná forma E-learning Projekt - ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni Kurzy pro veřejnost Fakulta pedagogická Prezenční forma Oddělení CŽV Kurzy pro zaměstnance ZČU
ID Jméno kurzu Délka kurzu Datum začátku
Řízení organizace, leadership a řízení pedagogického procesu (MŠ)
Řízení organizace, leadership a řízení pedagogického procesu (ZŠ)
Tvoříme z keramiky
Kurz stavěné keramiky
Tvoříme z keramické hlíny
Proměny anglofonní literatury pro děti a mládež
Světelná výtvarně-pedagogická zadání – možnosti a způsoby jejich uplatnění v učitelské praxi u dětí předškolního a mladšího školního věku
Grafické experimenty pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ
Animujeme s mobilním telefonem/tabletem ve výtvarné výchově
Jak vytvářet výukové materiály pro žáka s OMJ
Metoda CLIL v praxi I.
Aktivity zaměřené na procvičování 4 jazykových dovedností při výuce AJ I.
Burza nápadů do výuky zeměpisu
Aplikace výuky základního bruslení do školní tělesné výchovy
Matematická pregramotnost
Rozvoj předmatematických představ v mateřské škole
Využití výpočetní techniky vy výuce nejen matematiky
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky
Barevný svět a chemický experiment
Hra na kytaru
Hlas jako pracovní nástroj pedagoga
Rozšiřující studium dějepisu – učitelství pro SŠ
Výuka češtiny pro žáky-cizince
Literatura ve výuce AJ
Jazykově didaktický seminář (KNJ)
Kreativní výtvarné úkoly v praxi mateřských škol a na 1. stupni škol základních
Němčinář v jazykové a didaktické kondici 32 hodin výuka přímá
Osvěžení jazykových kompetencí pro učitele němčiny 24 hodin výuka přímá
Konverzační kurz s rodilým mluvčím 20 hodin výuka přímá
Nové internetové “vychytávky” ve světě výuky NJ II 4 hodiny výuka přímá
Nové internetové vychytávky ve světě výuky NJ 4 hodiny výuka přímá
Psychologie umění žít 24 hodin výuka přímá
Forenzní psychologie 2-Forenzně psychologické postupy 60 hodin výuka přímá
Arteterapie a muzikoterapie 175 hodin výuka přímá
Výživa v edukaci a psychologie výživy 100 hodin výuka přímá
Výživa v edukaci a psychologie výživy 100 hodin výuka přímá
Základní školní snowboarding – doškolení 20 hodin výuka přímá
Základní školní snowboarding 50 hodin výuka přímá
Pohybová gramotnost předškoláků 2 15 hodin výuka přímá
Pohybová gramotnost předškoláků 1 5 hodin výuka přímá
Gymnastika ve školní tělesné výchově – lehce a bezpečně 15 hodin výuka přímá
Kurz námořního jachtingu 50 hodin výuka přímá
Nové trendy v technice a metodice školního lyžování II. 25 hodin výuka přímá
Nové trendy v technice a metodice školního lyžování I. 25 hodin výuka přímá
Kurz pro vedoucí školních lyžařských zájezdů 24 hodin výuka přímá
Doškolovací kurz základního školního lyžování 25 hodin výuka přímá
Základní školní lyžování 54 hodin výuka přímá
Lyžařský kurz se zaměřením na carving 46 hodin výuka přímá
Kurz sportovní masáže 88 hodin výuka přímá 18/01/2021
Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově 38 hodin výuka přímá