Oddělení CŽV

All Kurzy podle oboru Kurzy podle pracovišť Projekty Kurzy podle formy Kurzy podle účastníků Fakulta aplikovaných věd Projekt - Konstruktivismus v praxi vysokých škol Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara rozcestnik rozcestnik1 rozcestnik2 rozcestnik3 mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU stravování ŠUZ Nečtiny Rektorát Odbor výzkumu a vývoje Kurzy pro doktorandy Projekt - Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji Kurzy pro nové pracovníky ZČU CIV Projekt - HR AWARD PR Chci studenty testovat a hodnotit na dálku Administrativa Zdravotnictví PR zástupci Projekt - Modulární systém vzdělávání zaměstnanců ZČU Zvyšování kvality interních grantových schémat na ZČU Hybridní forma Personalistika a HR Chci vytvořit multimediální studijní materiály Ekonomie Akcelerace transferu poznatků VŠ pedagogika prezenční VŠ pedagogika otevřené kurzy Právo a veřejná správa Ústav jazykové přípravy VŠ pedagogika online BOZP Kurzy pro vzdělavatele dospělých Odbor Transfer technologií Nouzová distanční výuka Projekt - Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání Odbor lidských zdrojů Filologie Kultura a umění Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní Otevřené on-line kurzy pro zaměstnance ZČU Společenské vědy Kurzy popularizace vědy Projekt - Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky Přírodní vědy Psychologie VŠ pedagogika přehled ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Věda výzkum On-line Technické vědy Otevřené on-line kurzy pro veřejnost VŠ pedagogika kombinovaná oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Pedagogika VŠ pedagogika Kombinovaná forma E-learning Projekt - ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni Kurzy pro veřejnost Fakulta pedagogická Prezenční forma Oddělení CŽV Kurzy pro zaměstnance ZČU
ID Jméno kurzu Délka kurzu Datum začátku
Řízení organizace, leadership a řízení pedagogického procesu (MŠ)
Řízení organizace, leadership a řízení pedagogického procesu (ZŠ)
Zvládání manipulací včetně auto-manipulací jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny) 11/10/2022
Práce se skupinovou dynamikou studijních a pracovních skupin jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny) 21/11/2022
Workshop “How to protect ourselves against Internet manipulation” 1 prezenční setkání 16/05/2022
Praktická tvorba myšlenkových map (workshop) jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny) 16/05/2022
Tvoříme z keramiky
Kurz stavěné keramiky
Tvoříme z keramické hlíny
Proměny anglofonní literatury pro děti a mládež
Proč věříme nesmyslům a těžko měníme názor Prezenční, jednodenní kurz (3 hodiny) 25/10/2022
Podávání a přijímání kritiky v procesu výuky Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodin) 20/05/2022
Světelná výtvarně-pedagogická zadání – možnosti a způsoby jejich uplatnění v učitelské praxi u dětí předškolního a mladšího školního věku
Grafické experimenty pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ
Animujeme s mobilním telefonem/tabletem ve výtvarné výchově
Jak vytvářet výukové materiály pro žáka s OMJ
Metoda CLIL v praxi I.
Aktivity zaměřené na procvičování 4 jazykových dovedností při výuce AJ I.
Lektorské kompetence pro VŠ pedagogy Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodin) 23/05/2022
Bezpečné používání online služeb pro výuku a podporu výuky Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 14 hodin) 16/03/2022
Výuka na vysoké škole a ochrana osobních údajů Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 4 hodiny + on-line samostudium 12 hodin) 19/01/2022
Emoční inteligence a práce s emocemi prezenční kurz, 3 hodiny 24/10/2022
Rozvoj paměťových technik (nejen) pro VŠ pedagogy Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 4 hodiny + on-line samostudium 12 hodin) 22/02/2022
Burza nápadů do výuky zeměpisu
Aplikace výuky základního bruslení do školní tělesné výchovy
Matematická pregramotnost
Rozvoj předmatematických představ v mateřské škole
Využití výpočetní techniky vy výuce nejen matematiky
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky
Barevný svět a chemický experiment
Hra na kytaru
Hlas jako pracovní nástroj pedagoga
Rozšiřující studium dějepisu – učitelství pro SŠ
Výuka češtiny pro žáky-cizince
Literatura ve výuce AJ
MS Office 365 pro KPV FST prezenční kurz, 2 hodiny 26/04/2022
Jazykově didaktický seminář (KNJ)
Kreativní výtvarné úkoly v praxi mateřských škol a na 1. stupni škol základních
Myšlenkové mapy a jejich použití v praxi jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny) 05/12/2022
Kreativní myšlení a práce s informacemi Prezenční, 3 hodiny 02/12/2022
Základy psychohygieny a práce se stresem jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny) 15/11/2022
Nadhled a strukturální přemýšlení pomocí aplikace OrgPad on-line kurz, 1,5 hodiny 04/03/2021
Prezentační dovednosti a profesionální komunikace ve virtuálním prostředí (pouze pro Českou zemědělskou univerzitu) on-line kurz, 2 hodiny 17/02/2021
Jak na synchronní e-learning (pouze pro Českou zemědělskou univerzitu) on-line kurz, 1,5 hodiny 12/02/2021
Google formuláře ve výuce 2 hodiny 24/02/2021
Novela zákona o veřejných zakázkách 3 hodiny on-line 04/02/2021
Převrácená třída / Flipped Classroom 1,5 hodiny on-line 09/02/2021
Jak připravit projekt do interního grantového programu IDEG on-line setkání a 3 hod on-line kurz 29/01/2021
How to prepare a project for an internal grant programme IDEG on-line course 01/02/2021
Project Management in English (IDEG) prezenční kurz 8 hodin, on-line kurz 16 hod 19/01/2021