Otevřené on-line kurzy pro veřejnost

All Kurzy podle oboru Kurzy podle pracovišť Projekty Kurzy podle formy Kurzy podle účastníků Fakulta aplikovaných věd Projekt - Konstruktivismus v praxi vysokých škol Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara rozcestnik rozcestnik1 rozcestnik2 rozcestnik3 mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU stravování ŠUZ Nečtiny Rektorát Odbor výzkumu a vývoje Kurzy pro doktorandy Projekt - Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji Kurzy pro nové pracovníky ZČU CIV Projekt - HR AWARD PR Chci studenty testovat a hodnotit na dálku Administrativa Zdravotnictví PR zástupci Projekt - Modulární systém vzdělávání zaměstnanců ZČU Zvyšování kvality interních grantových schémat na ZČU Hybridní forma Personalistika a HR Chci vytvořit multimediální studijní materiály Ekonomie Akcelerace transferu poznatků VŠ pedagogika prezenční VŠ pedagogika otevřené kurzy Právo a veřejná správa Ústav jazykové přípravy VŠ pedagogika online BOZP Kurzy pro vzdělavatele dospělých Odbor Transfer technologií Nouzová distanční výuka Projekt - Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání Odbor lidských zdrojů Filologie Kultura a umění Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní Otevřené on-line kurzy pro zaměstnance ZČU Společenské vědy Kurzy popularizace vědy Projekt - Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky Přírodní vědy Psychologie VŠ pedagogika přehled ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Věda výzkum On-line Technické vědy Otevřené on-line kurzy pro veřejnost VŠ pedagogika kombinovaná oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Pedagogika VŠ pedagogika Kombinovaná forma E-learning Projekt - ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni Kurzy pro veřejnost Fakulta pedagogická Prezenční forma Oddělení CŽV Kurzy pro zaměstnance ZČU
ID Jméno kurzu Délka kurzu Datum začátku
Němčinář v jazykové a didaktické kondici 32 hodin výuka přímá
Osvěžení jazykových kompetencí pro učitele němčiny 24 hodin výuka přímá
Konverzační kurz s rodilým mluvčím 20 hodin výuka přímá
Nové internetové “vychytávky” ve světě výuky NJ II 4 hodiny výuka přímá
Nové internetové vychytávky ve světě výuky NJ 4 hodiny výuka přímá
Nové internetové “vychytávky” ve světě výuky NJ II 4 hodiny výuka přímá 20/04/2021
Nové internetové vychytávky ve světě výuky NJ 4 hodiny výuka přímá 23/03/2021
Vybrané kapitoly z anglické gramatiky 8 hodin výuka přímá 15/03/2021
GIS v hodinách zeměpisu 4 hodiny výuka on-line
Jak vytvářet výukové materiály pro žáky-cizince (Čeština jako cizí jazyk) 6 hodin výuka přímá
Čeština pro cizince – specifika výuky dětí (Čeština jako cizí jazyk) 12 hodin výuka přímá
Výuka řečových dovedností v češtině pro cizince (Čeština jako cizí jazyk) 6 hodin výuka přímá
Problematika výuky české gramatiky pro cizince (Čeština jako cizí jazyk) 6 hodin výuka přímá
Filmová a audiovizuální výchova 18 hodin výuka přímá
Mediální pedagogika – teorie a praxe 16 hodin výuka přímá 18/06/2021
Vývojové tendence výtvarného umění 20. století v komparaci s hudbou a literaturou 24 hodin výuka přímá
Práce tutora v LMS Moodle 10 hodin on-line samostudia
3174 Manipulace a ovlivňování jazykem E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3194 Kurz tvorby automaticky čtených učebních pomůcek (AČUP) v systému ARET E-learning, podrobné informace a přihlášky: Ing. Zbyněk Zajíc, Ph.D., Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU +420 37763 2561 zzajic@ntis.zcu.cz
2349 Marketing a prodejní dovednosti pro vzdělavatele E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3170 Kvalita v dalším vzdělávání E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3168 Komunikativní dovednosti pro práci s účastníky dalšího vzdělávání E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3175 Metodické minimum pro organizátory kurzů dalšího vzdělávání E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3181 Přehled výukových metod ve vzdělávání dospělých E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2743 Finanční minimum pro každého E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2739 Rétorika E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2742 Google nástroje E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2740 Příprava na pracovní pohovor E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3190 Volně dostupné nástroje pro zpracování multimédií E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
3189 Tvorba e-learningových studijních opor pro programy dalšího vzdělávání E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2741 Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2775 Android – programování v MIT App Inventoru E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2774 Bádáme na ZŠ E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2769 Bádáme v kroužku informatiky na SŠ E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2776 Bádáme v kroužku elektrotechniky na SŠ E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2773 Bádáme v kroužku biologie na SŠ E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2771 Bádáme v kroužku fyziky na SŠ E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2770 Bádáme v kroužku chemie na SŠ E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2747 Využití mobilních zařízení a speciálních přístrojů pro popularizaci vědy – fyzika, chemie E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2746 Využití mobilních zařízení a speciálních přístrojů pro popularizaci vědy – geografie, biologie E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2745 Využití mobilních zařízení a speciálních přístrojů pro popularizaci vědy – informatika, matematika E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2750 Využití dostupných cizojazyčných materiálů v popularizaci vědy pro žáky SŠ – fyzika, chemie E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2748 Využití dostupných cizojazyčných materiálů v popularizaci vědy pro žáky SŠ – informatika, matematika E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2749 Využití dostupných cizojazyčných materiálů v popularizaci vědy pro žáky SŠ – geografie, biologie E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2764 Mezipředmětové vztahy a badatelské metody v popularizaci vědy – chemie E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2766 Mezipředmětové vztahy a badatelské metody v popularizaci vědy – fyzika E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2763 Mezipředmětové vztahy a badatelské metody v popularizaci vědy – informatika, matematika E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2765 Mezipředmětové vztahy a badatelské metody v popularizaci vědy – geografie, biologie E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2768 Využití dostupných historických zdrojů v popularizaci vědy – fyzika, chemie, biologie E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
2767 Využití dostupných historických zdrojů v popularizaci vědy – informatika, matematika, geografie E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli