Projekt - ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

All Kurzy podle oboru Kurzy podle pracovišť Projekty Kurzy podle formy Kurzy podle účastníků Fakulta aplikovaných věd Projekt - Konstruktivismus v praxi vysokých škol Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara rozcestnik rozcestnik1 rozcestnik2 rozcestnik3 mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU stravování ŠUZ Nečtiny Rektorát Odbor výzkumu a vývoje Kurzy pro doktorandy Projekt - Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji Kurzy pro nové pracovníky ZČU CIV Projekt - HR AWARD PR Chci studenty testovat a hodnotit na dálku Administrativa Zdravotnictví PR zástupci Projekt - Modulární systém vzdělávání zaměstnanců ZČU Zvyšování kvality interních grantových schémat na ZČU Hybridní forma Personalistika a HR Chci vytvořit multimediální studijní materiály Ekonomie Akcelerace transferu poznatků VŠ pedagogika prezenční VŠ pedagogika otevřené kurzy Právo a veřejná správa Ústav jazykové přípravy VŠ pedagogika online BOZP Kurzy pro vzdělavatele dospělých Odbor Transfer technologií Nouzová distanční výuka Projekt - Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání Odbor lidských zdrojů Filologie Kultura a umění Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní Otevřené on-line kurzy pro zaměstnance ZČU Společenské vědy Kurzy popularizace vědy Projekt - Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky Přírodní vědy Psychologie VŠ pedagogika přehled ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Věda výzkum On-line Technické vědy Otevřené on-line kurzy pro veřejnost VŠ pedagogika kombinovaná oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Pedagogika VŠ pedagogika Kombinovaná forma E-learning Projekt - ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni Kurzy pro veřejnost Fakulta pedagogická Prezenční forma Oddělení CŽV Kurzy pro zaměstnance ZČU
ID Jméno kurzu Délka kurzu Datum začátku
ESF15-001, 3305 Přehled vyučovacích metod na VŠ pro ČZU Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodiny) 11/11/2022
ESF15-013, 3315 Kooperativní učení a vedení studentských týmů pro ČZU Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodin) 02/11/2022
Workshop “How to protect ourselves against Internet manipulation” 1 prezenční setkání 16/05/2022
ESF09-002 Výuka studentů s různými typy zdravotního postižení Kombinovaná, jednodenní prezenční kurz (5 hod.) + on-line samostudium (25 hod.) 06/10/2020
ESF09-003, 3552 Výuka zahraničních studentů: Úvod do problematiky Blízkého východu Kombinovaná, jednodenní prezenční kurz (5 hod.) + on-line samostudium (11 hod.) 19/10/2020
ESF42-003 Prezentační dovednosti Kombinovaná forma, prezenční setkání 3 hodiny + online kurz 19/04/2022
ESF15-009, 3312 Metoda CLIL (cizojazyčná výuka nejazykového předmětu) Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium 14 hodin) 04/10/2021
ESF15-001, 3305 Přehled vyučovacích metod na VŠ Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodiny) 10/12/2020
ESF09-002 Výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie apod.) Kombinovaná, jednodenní prezenční kurz (5 hod.) + on-line samostudium (11 hod.) 19/11/2019
ESF15-018 Virtuální realita ve výuce na VŠ – KONCEPT Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodin) 09/06/2020
ESF15-018 Virtuální realita ve výuce na VŠ Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodin) 23/06/2022
Práce tutora v LMS Moodle 10 hodin on-line samostudia
Adobe Connect 8 hodin on-line
ESF15-004, 3307 Využití internetových aplikací ve výuce na VŠ Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium 14 hodin) 22/11/2021
ESF15-004, 3307 Využití internetových aplikací ve výuce na VŠ Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium 14 hodin) 19/06/2020
ESF15-017 Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím komunikace 2 Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodin) 27/10/2020
ESF15-017 Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím komunikace 2 KONCEPT Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodin) 04/03/2020
ESF15-016 Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím komunikace TEMPLATE Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodin) 10/03/2020
ESF15-003, 3353 Příklady dobré praxe výuky ve společenskovědních a uměleckých oborech Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium 14 hodiny) 14/01/2021
ESF15-014, 3352 Příklady dobré praxe výuky v technických a přírodovědných oborech Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium 14 hodiny) 14/05/2020
ESF15-001, 3305 Přehled vyučovacích metod na VŠ TEMPLATE Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodiny) 10/03/2020
ESF42-013 Neverbální komunikace KONCEPT Kombinovaná, 1 prezenční setkání (3 hodiny), on-line studium s podporou tutora (13 hodin) 03/03/2020
ESF42-013 Neverbální komunikace KONCEPT Kombinovaná, 1 prezenční setkání (3 hodiny), on-line studium s podporou tutora (13 hodin) 03/03/2020
ESF15-005, 3308 Multimediální technika ve výuce na VŠ KONCEPT Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium 14 hodin) 03/03/2020
ESF15-008, 3311 Možnosti předcházení neúspěšnosti studentů KONCEPT Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium 14 hodiny) 07/04/2020
ESF15-008, 3311 Možnosti předcházení neúspěšnosti studentů KONCEPT Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium 14 hodiny) 03/03/2020
ESF15-002, 3306 Mluvený projev učitele – KONCEPT Kombinovaná, 1 prezenční setkání (3 hodiny), on-line studium s podporou tutora (13 hodin) 04/03/2020
ESF15-009, 3312 Metoda CLIL (cizojazyčná výuka nejazykového předmětu) KONCEPT Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium 14 hodin) 04/03/2020
ESF15-013, 3315 Kooperativní učení a vedení studentských týmů – TEMPLATE Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodin) 02/03/2020
ESF15-010, 3313 Jak správně sestavit test pro studenty? KONCEPT Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 1,5 hodiny + on-line samostudium 14,5 hodiny) 03/03/2020
ESF15-015, 3351 Jak se mozek učí? Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodiny) 01/03/2022
ESF15-007, 3310 Inovace prezentací pro výuku s využitím Prezi TEMPLATE Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium 14 hodiny) 10/03/2020
ESF15-007, 3310 Inovace prezentací pro výuku s využitím Prezi Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium 14 hodiny) 26/04/2021
ESF15-006, 3309 Efektivní design studijních materiálů podle principů multimediálního učení KONCEPT Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium 14 hodiny) 15/04/2020
ESF 13-001, 3250 Autorská příprava kurzů v LMS Moodle Kombinovaná, 1 prezenční setkání (prezenční setkání 2 hodiny + on-line samostudium 18 hodin) 16/11/2022
Projektový management 3 hodiny prezenční setkání 23/06/2020
Psaní v LaTeX 3 hodiny prezenční kurz 14/02/2020
Portrét v přirozeném světle prezenční kurz, 3 hodiny 23/03/2022
On-line aplikace do výuky 2 hodiny on-line 16/02/2021
ESF310-001 E-learningový kurz-Interkulturní komunikace 20 hodin online kurz 11/12/2019
ESF310-002 E-learningový kurz- Angličtina pro akademické pracovníky 15 hodin online kurz 09/12/2019
Time management prezenční kurz, 6 hodin 15/12/2020
Sám sobě režiserém – aplikace iMovie 2 hodiny 04/12/2019
Wikipedie na ZČU Prezenční setkání, 5 hodin. 10/03/2020
Aplikace Canva – vlastní grafika pro dokumenty i sociální sítě 2 hodiny 24/11/2020
ESF15-020 Motivace studentů na vysoké škole Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodin) 13/01/2021
ESF15-019 Zvládání konfliktů se studenty na vysoké škole Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodin) 13/01/2021
ESF15-017 Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím komunikace 2 Kombinovaná, jednodenní kurz (prezenční setkání 3 hodiny + on-line samostudium 13 hodin) 12/02/2020
ESF42-013 Neverbální komunikace Kombinovaná, 1 prezenční setkání (3 hodiny), on-line studium s podporou tutora (13 hodin) 19/04/2022
Kurz fotografování – listopad prezenční kurz 4x4 hodiny 08/11/2019