Transdisciplinární didaktika 3: výzkum v didaktice - jeho vývoj, témata, přístupy a metody

závěrečná přednáška z cyklu přednášek pro vzdělavatele učitelů

Začátek

09/02/2024 - 09:00

Konec

09/02/2024 - 12:00

Adresa

Veleslavínova 42, Plzeň, místnost VC 308   Zobrazit mapu

přednáška proděkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, prof. PhDr. Mgr. Tomáše Janíka, Ph.D., M.Ed.

Výzkum je oblastí vysoce specializovaných činností a současně prostředkem poznávání. Třetí hostující přednáška je pojata jako úvod do problematiky výzkumu v didaktice. Vymezuje hlavní cíle a funkce výzkumu, a to v historickém ohlédnutí za jeho vývojem. Následně probírá témata, na něž se didaktický výzkum zaměřuje. V závěru podává přehled metodologických přístupů, výzkumných designů a metod, které se v didaktickém výzkumu uplatňují. Teoretický výklad je doprovázen ukázkami z výzkumné praxe. Přednáška je doplněna možností individuálních či skupinových konzultací k didaktickým tématům z vlastní vzdělávací či výzkumné praxe účastníků.

 

Přednáška volně navazuje na přednášku Transdisciplinární didaktika 1 (proběhla 14. září 2023) a přednášku Transdisciplinární didaktika 2: uvedení do teorie obsahové transformace (8. února 2024). Po přihlášení na akci získáte přístup k záznamu přednášky Transdisciplinární didaktika 1.

Termín akce:

pátek 9. února 2024 9:00 – 12:00

Veleslavínova 42, Plzeň, místnost VC 308

 

Koordinátor akce:

Helena Hasnedlová, hasnedlh@rek.zcu.cz, tel. 377 631 910

Více informací