Pomůžeme Vám zorientovat se v možnostech celoživotního vzdělávání na ZČU!

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) vedle studia v bakalářských a magisterských programech poskytuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací činnosti bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmové.

KONTAKTNÍ INFORMACE NA PRACOVNÍKY ODDĚLENÍ ROZVOJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

simon

Mgr. Petr Šimon

Vedoucí oddělení

simonp@rek.zcu.cz

+420 377 631 239

+420 724 953 686

Snímek obrazovky 2023-01-31 v 10.03.01

Mgr. Lucie Komrsková

Koordinátor kurzů

komrskol@rek.zcu.cz

+420 377 631 237

KONTAKTNÍ INFORMACE NA PRACOVNÍKY ODDĚLENÍ KONCEPCE CELOŽIVOTNÍHO A DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Topinka

Mgr. Jan Topinka

Vedoucí oddělení

topinka@rek.zcu.cz

+420 377 631 908

+420 605 804 421

helenka

Bc. Helena Hasnedlová

Koordinace projektů

hasnedlh@rek.zcu.cz

+420 377 631 910

+420 735 713 966

Rohlikova

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Metodik dalšího vzdělávání

lrohlik@rek.zcu.cz

+420 377 631 900

+420 604 115 360