Pomůžeme Vám zorientovat se v možnostech celoživotního vzdělávání na ZČU!

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) vedle studia v bakalářských a magisterských programech poskytuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací činnosti bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmové.