Za účelem akreditace programů celoživotního vzdělávání u vnějších subjektů, kontaktujte následující osoby:

Bc. Gabriela Hrubá (FPE) – kontaktní osoba pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Lenka Krausová (FZS) – kontaktní osoba pro Ministerstvo zdravotnictví a pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. (CŽV) – kontaktní osoba pro Ministerstvo vnitra