Future4Refugees

“Enhancement of Academic and Employment Potential of Ukrainian Young Refugees via Applied Digital Competences” (Future4Refugees, 2022-2024) where the UWB will act in partnership with the Polish Fundacja Ignatianum (Krakow). The “FUTURE4REFUGEES” project develops knowledge and skills of young Ukrainian refugees aged 15-18 to use modern digital technologies for personal, study and professional growth. It connects young people residing in the Czech Republic and Poland with the local school and university environment contributing to their academic and employment potential.

ELEPHANT: E-learning prospects for humanities

Projekt se zaměřuje na výzvy, které přináší online vzdělávání v humanitních oborech. Hlavním cílem projektu je posílení spolupráce mezi pěti partnerskými univerzitami v oblasti rozvoje moderních výukových metod a nástrojů. Hlavní výstupy projektu: 1) Analýza online vzdělávání v humanitních studijních programech Ústřední výzkumné téma projektu ELEPHANT se zabývá využitím e-learningu v humanitních oborech na univerzitách […]

Digitální stopy regionální historie

Projekt je zaměřen na tvorbu a ověření digitálních vzdělávacích zdrojů a aktivit pro žáky v kulturní oblasti a dějinách každodennosti. Na jejich tvorbě spolupracují zástupci formálního i neformálního vzdělávání v součinnosti s kulturními a paměťovými institucemi s využitím primárních zdrojů Archivu města Plzně. Cílem je rozvoj digitální gramotnosti žáků a posílení aktivizačních vzdělávacích metod prostřednictvím studijních materiálů s multimediálním a interaktivním obsahem.