Anotace semináře

ChatGPT a další AI pomocníci ve výuce:  Jak je efektivně využít a na co si dát pozor

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi využití umělé inteligence ve vzdělávání a poskytnout jim praktické rady pro její efektivní nasazení.

V první části se seminář věnuje fungování velkých jazykových modelů typu ChatGPT. Účastníci získají přehled o tom, jak tyto systémy pracují a jak rozumí přirozenému jazyku.

Druhá část je praktický workshop. Účastníci si vyzkouší práci s ChatGPT a dalšími AI nástroji přímo ve výuce. Dozví se, jak připravit vhodné úlohy a instrukce, nastavit parametry modelu a efektivně jej využít jako pomocníka studentů při řešení úloh.

Závěrečná část je věnována etickým otázkám. Pedagogové získají přehled o potenciálních rizicích a omezeních spojených s nasazením AI ve výuce. Probereme otázky jako zachování lidské odpovědnosti, manipulace, předsudky či dopady na studenty.

Po absolvování semináře budou účastníci připraveni efektivně využívat AI modely, jako je ChatGPT, ve výuce. Získají návod, jak systémy implementovat, provozovat a kontrolovat, aby maximalizovali jejich přínosy a minimalizovali rizika.

 

Medailonek

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.

Josef Šlerka vede Studia nových médií na FF UK a věnuje se datovým analýzám. Spolupracuje se serverem investigace.cz od léta 2021, kdy pod ni převedl svůj blog Data Boutique. Zaměřuje se i na strojovou analýzu přirozeného jazyka a nejrůznější aspekty sociálních médií. Kromě vědecké práce mimo jiné zakládal překladatelský časopis Plav, podílí se na organizaci festivalu českého jazyka Šrámkova Sobotka.