Název kurzu

Archeologie a regionální historie

Počet semestrů

4

Den a čas výuky

Středa 15:30 – 17:00

Anotace

Cílem přednáškového kurzu je seznámení jeho posluchačů s vývojem Plaska a sousedních oblastí od pravěku po novověk s důrazem na problematiku soudobých sídelních struktur a jejich proměny v jednotlivých historických obdobích. V prvním semestru bude pozornost zaměřena na období pravěku. V rámci jednotlivých přednášek budou diskutovány typy dochovaných lokalit a jejich využití v širším soudobém kontextu na regionální i nadregionální úrovni a jejich význam pro poznání minulých populací.

Pobočka

Plasy