Název kurzu

Architektura a regionální historie Plasy

Počet semestrů

4

Den a čas výuky

středa, 15.30 – 17.00 hod.

Anotace

Studijní obor je zaměřen na poznání vývoje architektury na severním Plzeňsku. Je zaměřen i na poznání lidové architektury, která je v tomto regionu mimořádně zachovaná. Určitá část přednášek je věnovaná významu zelených ploch a liniové zeleni. Významná část vzdělání je věnována také chráněným oblastem, městským památkovým rezervacím a zónám. Významným aspektem tohoto studijního oboru je propojení architektury a historie velice cenného regionu Plaska.

Pobočka

Plasy