Název kurzu

Český jazyk a kultura člověka

Počet semestrů

2

Den a čas výuky

Čtvrtek (1x za 14 dní, zahájení 24. 9. 2015), 15.30 – 17.00 hod.

Anotace

Oba semestry jsou zaměřeny na domácí literární tvorbu 14. století, která reprezentuje vrchol středověké kultury období Lucemburků. Při práci s vybranými literárními texty přihlížíme k jejich vazbě na další podoby umění (malířství, architektura, tvorba kulturní krajiny) a cíleně reflektujeme interdisciplinární vztahy, do kterých mohou literárních texty vstupovat, a to ve školství i mimo něj. Jedná se o problematiku historie, archeologie, paleografie, filozofie, etiky, religionistiky, geografie apod. Během praktických aplikací zohledňujeme nové odborné poznatky; názornost zajišťujeme bohatým ilustračním materiálem. Součástí výkladu je výrazný didaktický aspekt.

Pobočka

Klatovy