Název kurzu

Poznání minulosti – Klatovy

Počet semestrů

2

Den a čas výuky

Čtvrtek (1x za 14 dní, zahájení 1. 10. 2015), , 15.30 – 17.00 hod.

Anotace

Cílem přednáškového kurzu je seznámení posluchačů s vývojem Klatovska a sousedních oblastí s důrazem na problematiku soudobých sídelních struktur a jejich proměny v jednotlivých historických období. Část letního semestru bude věnována představení významných klatovských osobností. Jeho závěr pak stavebním proměnám města Klatovy do roku 1989.

Pobočka

Klatovy