Název kurzu

Přírodní vědy aktivně

Počet semestrů

4

Den a čas výuky

čtvrtky 14.15 – 15.45

Anotace

Seznámit účastníky předmětu s vybranými problematikami přírodních věd (biologie, chemie, geologie, historie přírodních věd) atraktivní aktivní formou, tj. exkurzemi a praktickými kurzy a cvičeními.

Pobočka

Bor