Předmět: Vybrané kapitoly z dějin Karlových Varů 3, 4 ( garantem přednášek je Katedra archeologie, FF ZČU)

 

Vybrané kapitoly z dějin Karlových Varů 4

LS – letní semestr

4. 2. 2016

Židé v Karlových Varech.

18. 2. 2016

První republika.

3. 3. 2016

Druhá světová válka.

17. 3. 2016

„Osvobození“ města: Češi – Američané – Rusové?

31. 3. 2016

Karlovy Vary poválečné.

14. 4. 2016

Významné symboly Karlových Varů II. Karlovarské pamětní desky a pozoruhodné pomníky

28. 4. 2016

… a na závěr úsměv – karlovarské kuriozity.

12. 5. 2016

13. 5. 2016

Pozoruhodný svět archiválií. Exkurze do Státního okresního archivu Karlovy Vary, spojená s výstavou archiválií (určená pro ty, kteří ji neabsolvovali ve 3. semestru; proběhne ve 2 dnech po 16 účastnících)