Jak učit? Flexibilně!

Znáte potřeby studujících a umíte jim učení na vysoké škole přizpůsobit? Víte, jak a proč posouvat tradiční hranice forem a způsobů výuky? V rámci tříhodinového workshopu pod vedením Lucie Rohlíkové budete v první části workshopu ve skupinách plánovat výuku konkrétního předmětu na vysoké škole. V další části workshopu projdete několik stanovišť, na kterých budete váš plán reflektovat z různorodých úhlů pohledu a upravovat podle potřeb konkrétních cílových skupin. Na závěr workshopu skupiny představí své finální záměry a také aha! momenty, které se u nich průběžně dostavily. Lektorka bude během workshopu pracovat s materiály, které zpracovala a publikovala v rámci své habilitační práce Flexibilní učení a flexibilní formy vzdělávání na vysoké škole.

 

Lucie Rohlíková působí na Západočeské univerzitě v Plzni, kde se dlouhodobě věnuje přípravě budoucích učitelů a koordinaci celouniverzitních aktivit pro podporu e-learningu a vysokoškolské pedagogiky (administrace univerzitních systémů pro e-learning, školení autorů e-learningových kurzů a studijních materiálů, školení v oblasti rozvoje pedagogicko-psychologických dovedností vyučujících, vedení týmu vysokoškolské pedagogiky, realizace univerzitních i celostátních rozvojových projektů). Od roku 1998 se věnuje flexibilním formám vzdělávání a své know-how v oblasti efektivního zajištění distančního vzdělávání poskytla v průběhu epidemie COVID-19 mnoha institucím v České republice. V současné době mimo jiné vede na Západočeské univerzitě v Plzni skupinu, která se věnuje problematice umělé inteligence ve vzdělávání.