Anotace semináře

Jak zařídit, aby učení studentů bylo aktivní?

Seminář nabízí inspiraci v oblasti konstruktivistické vysokoškolské výuky, která je zaměřena na aktivní učení studentů. Konkrétně představuje jeden ze způsobů využití odborných textů ve výuce. Zároveň nabízí inspirativní didaktický postup, který lze dle potřeb modifikovat.  Účastníci semináře se dostanou do role studentů a prožijí si modelovou vysokoškolskou výuku. Následně budou reflektovat pozici vyučujícího a pozici studenta v tomto způsobu vyučování a učení. V závěru budou analyzovat didaktické aspekty tohoto způsobu výuky. V závěru se účastníci budou zamýšlet nad možnostmi inovace vlastní výuky a sdílet zkušenosti.

 

Medailonek

PhDr. Marek Václavík, Ph.D.

Marek Václavík působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde připravuje budoucí učitelé. Vyučuje obory jako je kurikulum, didaktika, třídní a školský management či metodologii pedagogického výzkumu. Je součástí skupiny, která na OU vytváří prostor pro zvyšování kvality výuky. Jeho snahou je vytvářet prostor pro vzájemnou inspiraci, spolupráci a synergický efekt. Výzkumně se věnuje sekundárním analýzám dat v oblasti kvality školství, vysokoškolské pedagogice a edukačním médiím.