Těžiště orientace oborů fakulty je na poli užité tvorby a designu. Specifikum naší školy spočívá v mezioborovosti, prostupech oborů a jejich přesazích uvnitř FDULS, ale i vně, směrem k ostatním fakultám. Výsledkem je úzká kooperace s technickými i humanitně zaměřenými fakultami Západočeské univerzity v Plzni, což umožňuje významné rozšíření palety nabízených předmětů. Koncepce volitelných předmětů a kreditní systém univerzitní výuky toto mezioborové propojení a mezifakultní doplňování vědomostí velmi dobře umožňují. Studenti FDULS tudíž mají k dispozici informace a vybavení laboratoří na velmi vysoké úrovni.
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara poskytuje v rámci celoživotního vzdělávání pod názvem Umělecké kurzy pro veřejnost a příprava k VŠ studiu umění a designu výuku akreditovaných uměleckých kurzů zaměřených na výtvarná umění a design. Každoročně si několik desítek účastníků z řad široké veřejnosti i budoucích uchazečů o studium na uměleckých VŠ tímto způsobem na FDULS prohlubuje nebo rozšiřuje vědomosti, dovednosti a kvalifikaci.

Kurzy FDULS

Akce FDULS