• Poskytuje vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření.
  • Připravuje mladé lidi pro výkon povolání a zaměřuje se na jejich pozitivní orientaci k trhu práce a životu ve společnosti.
  • Prohlubuje spolupráci s praxí a absolventy fakulty.
  • Podporuje vědeckou činnost se zaměřením na regionální problematiku.
  • Orientuje studenty a učitele na mezinárodní spolupráci, a to zejména v rámci EU.
  • Realizuje vzdělávací, vědeckou a další spolupráci v rámci ZČU v Plzni i s ostatními subjekty v ČR i v zahraničí.
Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické poskytuje možnost celoživotního vzdělávání ve studijních programech oborů a předmětů, jimž se na fakultě vyučuje. Rozhodující část činnosti CECEV tvoří organizování a zabezpečování studijních programů ucelených bloků předmětů a servis studentům kombinované formy studia. Kromě toho zajišťuje fungování Univerzity třetího věku v Chebu a v Aši, vzdělávací (jazykové, matematické a další) kurzy pro studenty i pro veřejnost, další vzdělávání v podnicích a účastní se vzdělávacích projektů.

Akce FEK

Kurzy FEK