Zájemcům z celé České republiky i zahraničí nabízí Fakulta filozofická ZČU 10 tříletých bakalářských studijních oborů: Archeologie, Blízkovýchodní studia, Cizí jazyky pro komerční praxi (kombinace jazyků angličtina – francouzština, angličtina – němčina, angličtina – ruština), Filozofie, Humanistika, Mezinárodní vztahy – teritoriální studia (kombinace ruská studia a kombinace britská a americká studia), Obecné dějiny, Politologie, Sociologie, Sociální a kulturní antropologie, dále 12 dvouletých navazujících magisterských studijních oborů: Analytická filozofie a filozofie vědy, Antropologie populací minulosti, Archeologie, Blízkovýchodní studia, Evropská kulturní studia, Mezinárodní vztahy, Moderní dějiny, Politologie, Sociologie, Sociální a kulturní antropologie, Teorie a filosofie komunikace, Učitelství francouzštiny pro střední školy  a 5 doktorských studijních oborů: Archeologie, Etnologie, Historie, Mezinárodní vztahy a Teorie a dějiny vědy a techniky.