Fakulta právnická ZČU je jednou ze čtyř právnických fakult existujících na veřejných univerzitách v České republice. Fakulta vznikla v roce 1993 z nadšení plzeňských právníků, za podpory města Plzně a osobností právnické vědecké obce, zejména z Prahy. První absolventi promovali v roce 1998. Od té doby z fakulty vzešlo již několik tisíc absolventů. V současné době má fakulta akreditován magisterský studijní program Právo a právní věda, doktorský studijní program Teoretické právní vědy, bakalářský studijní program Právní specializace a navazující magisterský studijní program Veřejná správa.
Na fakultě působí odborníci, kteří jsou známí pro svoji skvělou erudici, rozsáhlou publikační činnost a bohaté pedagogické zkušenosti. Naši pedagogové rozvíjejí též spolupráci s různými orgány veřejné moci a mnozí z nich jsou významnými představiteli právní praxe, zejména soudci, uznávanými advokáty, exekutory, rozhodci a insolvenčními správci. Od roku 2017 vydává fakulta svůj vlastní vědecký časopis Právnické listy.
Fakulta právnická realizuje v rámci svých aktivit dva dlouhodobé programy celoživotního vzdělávání :
1. Základy Práva
2. Přípravný kurz k rigorózní práci