Fakulta strojní patří k nejstarším fakultám plzeňských vysokých škol. Postupně se transformovala do moderní otevřené vzdělávací instituce a stala se i uznávanou institucí v oblasti vědy a výzkumu.  Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou velice žádaní na trhu práce. Jednotlivé katedry mají akreditovány výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Fakulta strojní čerpá jednak ze spolupráce s technickými VŠ, tuzemskými i zahraničními, a ze spolupráce s průmyslovou praxí. Má desítky kontaktů s univerzitami v Evropě i ve Spojených státech. Řada získaných kontaktů a projektů umožňuje našim studentům i pedagogům studovat či pracovat na zahraničních univerzitách a přinášet tak nové poznatky a zkušenosti do našeho akademického prostředí.
Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty strojní realizuje odborné vzdělávací aktivity z okruhů obecného i specializovaného strojírenství jako je automotive, QMS, logistika a celá řada dalších oblastí. Všechny nabízené kurzy jsou akreditovány RCV (zřízenou na základě zákona č. 111/1998 sb.) a připravovány předními odborníky ZČU s bohatými projektovými a aplikačními zkušenostmi.  Díky tomu lze vhodně provázat poznatky z vědy s konkrétními případy. Naší strategií je poskytovat školení, která budou aplikovatelná do výroby a výrobních procesů a společnosti přinesou nejnovější informace, které pomohou zvýšit efektivitu jednotlivých procesů.

Akce FST

Kurzy FST