Západočeská univerzita v Plzni poskytuje vzdělání v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

Aktuálně jsou tyto programy nabízeny v prezenční a kombinované formě studia.

Více informací naleznete na http://www.zcu.cz/study/.

 

Západočeská univerzita v Plzni dále nabízí programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmové.

Celoživotní vzdělávání je realizováno jednak na úrovni jednotlivých součástí univerzity (fakult, ústavů a center) a jednak na úrovni rektorátu v rámci oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání. Tyto programy jsou dostupné v prezenční, distanční (e-learning) nebo kombinované formě.

Více informací o programech celoživotního vzdělávání nabízených jednotlivými součástmi ZČU je k dispozici na https://czv.zcu.cz/celozivotni-vzdelavani-podle-pracovist-zcu/.

Specifickým typem programů celoživotního vzdělávání jsou programy pro seniory organizované oddělením Univerzity třetího věku.  Veškeré informace o nabídce programů a organizaci Univerzity třetího věku jsou zveřejněné na samostatných webových stránkách https://u3v.zcu.cz/.


Všechny nabízené programy celoživotního vzdělávání jsou akreditovány Radou celoživotního vzdělávání.

Jsme vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a Ministerstvem vnitra v systému vzdělávání pracovníků veřejné správy. Vybrané programy pro pedagogické pracovníky a pro pracovníky veřejné správy mají dvojí akreditaci.


Západočeská univerzita v Plzni je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD), Asociace univerzit třetího věku (AU3V) a  České asociace distančního univerzitního vzdělávání (ČADUV).