Celoživotní vzdělávání

Připravuje a realizujeme akce a kurzy z oblasti celoživotního vzdělávání.

Zvyšujeme povědomí o celoživotním vzdělávání vně i uvnitř Západočeské univerzity v Plzni.

Rozvíjíme další vzdělávání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni.

Distanční vzdělávání a e-learning

Zajišťujeme administraci LMS Moodle a přístup k systému pro synchronní výuku Adobe Connect.

Poskytujeme technickou a metodickou podporu autorům, tutorům i studentům kurzů v e-learningu a kombinované formě výuky.

Spolupracujeme s  institucemi zabývajícími se e-learningem u nás i v zahraničí.

Popularizace vědy

Provozujeme portál bavsevedou.zcu.cz.

Vytváříme příležitosti pro popularizaci vědy na základních a středních školách.

Zpřístupňujeme materiály z oblasti popularizace vědy učitelům a lektorům volnočasových kroužků.

Inovace ve vzdělávání

Sledujeme trendy v oblasti vzdělávacích inovací u nás i v zahraničí.

Připravujeme koncepce a návrhy inovací výuky na ZČU.

Pořádáme akce a kurzy odborníků pro představení příkladů dobré praxe v oblasti inovací ve vzdělávání.

Vysokoškolská pedagogika

Provozujeme platformu PEDADESK pro diskusi a vzájemnou inspiraci akademických pracovníků.

Pořádáme akce a kurzy z oblasti vysokoškolské pedagogiky pro akademické pracovníky.

Nabízíme akademickým pracovníkům mentoringu v oblasti vysokoškolské pedagogiky.

Výzkum v oblasti dalších forem výuky na VŠ

Podporujeme výzkumné aktivity v oblasti flexibilních forem výuky.

Vyhledáváme příležitosti pro partnerskou spolupráci na projektech.

Publikujeme  v oblasti distančního vzdělávání, vysokoškolské pedagogiky a inovací výuky.