Členové Rady celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni

 • doc. Ladislav Čepička, Ph.D. – prorektor pro studium

 • PhDr. Jana Vaňková – předsedkyně RCV

 • doc. Ing. Josef Průša, CSc. – garant U3V

 • doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D. – FEL

 • Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D. – FEK

 • Ing. Barbora Uldrychová – UJP

 • Ing. Martin  Melichar, Ph.D. – FST

 • Mgr. Magdalena Edlová – U3V

 • Ing. Nikola Konrádová – FZS

 • JUDr. Petra  Jánošíková, Ph.D. – FPR

 • PhDr. David Šanc, Ph.D. – FF

 • Mgr. Martina Smolková – FDU LS

 • doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. – FAV

 • Ing. Jiří Bořík – CIV

 • doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. – NTC

 • PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. – CŽV