Mezi roky 2009-2014 proběhlo pod hlavičkou Ústavu pro celoživotní vzdělávání 5 projektů v jejichž rámci bylo vytvořeno více jak 70 kurzů pro pedagogické pracovníky, administrativní pracovníky, akademické pracovníky a začínající pracovníky. Většina z nich je stále dostupná online.

Společně do muzea

Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání se spolupráci s pracovníky Západočeského muzea v Plzni a pedagogy zapojených škol realizují projekt zaměřený na propojování formálního vzdělávání.

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Obecným cílem projektu je přispět prostřednictvím systematicky nastavených a institucionalizovaných předpokladů i návazných opatření k tomu, aby ZČU v Plzni naplňovala svou strategii, zdůraznila svou specifickou roli a identitu, a tím zodpovědně plnila roli ve vzdělávací oblasti. V rámci projektu vzniká a je realizována celá řada kurzů pro zaměstnance ZČU a také různé kurzy, jejichž cílem je snížení neúspěšnosti studentů. Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání má v projektu na starosti tyto klíčové aktivity: KA 9 KA 13 KA 15 KA 37 KA 42 Kurzy jsou vytvářeny ve spolupráci s předními interními i externími odborníky.

PROJEKT – Konstruktivismus v praxi vysokých škol

Cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu výuky studijních oborů a předmětů nabízených na vysokých školách v souladu s požadavky rozvoje vzdělanostní společnosti prostřednictvím zvýšení pedagogické způsobilosti akademických pracovníků.

Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání

V rámci udržitelnosti tohoto projektu je možné absolvovat několik kurzů dalšího vzdělávání pro veřejnost.

Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji

V projektu bylo vytvořeno osm vzdělávacích kurzů pro pracovníky vzdělávacích institucí. Nyní jsou ZDARMA přístupné zájemcům.

Modulární systém vzdělávání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni

Hlaste se do otevřených on-line kurzů pro zaměstnance ZČU vytvořených v rámci projektu na adrese http://czv.zcu.cz/kurzy-pro-zamestnance-zcu/. Kurzy jsou dostupné zdarma a určené pro individiální studium.

Kompetentní učitel

V rámci projekty byly realizovány kurzy pro učitele základních a středních škol.