Odbor celoživotního vzdělávání (OCV) soustředí informace o celoživotním vzdělávání realizovaném na jednotlivých součástech Západočeské univerzity v Plzni. Zajišťuje agendu Rady celoživotního vzdělávání a evidenci kurzů.