Pokud máte zájem o mentoring ze strany zkušených členů týmu VŠ pedagogiky, neváhejte nás kontaktovat.

Nabízíme:

  • konzultace přípravy na výuku
  • technickou a metodickou pomoc při zařazení netradičních nebo náročnějších metod výuky
  • pomoc při řešení náročných situací při práci se studenty
  • zprostředkování náslechové praxe na hodinách zkušených kolegů
  • možnost účasti člena týmu VŠ pedagogiky na Vaší přímé výuce s následnou reflexí
  • konzultace ohledně možností dalšího vzdělávání v oblasti vysokoškolské pedagogiky
  • konzultace týkající se možností vylepšení studijních materiálů
  • technickou a metodickou podporu při přípravě a realizaci on-line kurzů
  • technickou a metodickou podporu při realizaci webinářů