Téma workshopu bude upřesněno

Nikos Basbas v současné době působí jako koordinátor Centra pro inovace a rozvoj výuky na Tilburg University v Nizozemí. Jeho vzdělání v oblasti učebních věd a technologií mu v průběhu jeho kariéry umožnilo zastávat různé pedagogické i nepedagogické funkce. Pracoval jako lektor, designér předmětů a vzdělávacích programů, projektový manažer a školitel lektorů. V poslední době figuruje v roli poradce představenstva Tilburg University v tématech umělé inteligence a flexibilního vzdělávání a je součástí několika evropských pracovních skupin a projektů zabývajících se těmito tématy. Pravidelně prezentuje na mezinárodních konferencích a píše blog o designu vysokého školství.

 

Bartłomiej Wróblewski absolvoval Kazimierz Wielki University (Bydgoszcz, Polsko), kde získal magisterský titul v oboru anglická filologie a postgraduální titul v pedagogice. V současné době pracuje jako koordinátor rozvoje pedagogických kompetencí na Univerzitě Karlově v Praze a je místopředsedou platformy Paedagogium. Podílí se na přípravě, vývoji a koordinaci systému vzdělávání pro akademické pracovníky a doktorandy v oblasti pedagogických kompetencí. Přispívá ke zvyšování kvality akademické výuky na Univerzitě Karlově prostřednictvím svého zapojení do různých projektů. Kompetenčně odpovídá za koordinaci vzniku center pro podporu výuky na Univerzitě Karlově. Je rovněž spoluautorem Rámce pro efektivní výuku na Univerzitě Karlově.