Pomocí nástroje EdPuzzle můžete do videí nahraných z YouTube, TEDed nebo Khan Academy vkládat hlasový komentář, interaktivní otázky nebo text. Aplikace nabízí okamžitou zpětnou vazbu a následně i statistiky o úspěšnosti studentů u jednotlivých otázek. Studentům stačí k připojení chytrý mobilní telefon, tablet nebo počítač, na stránce EdPuzzle je nutné zadat kód aktivity.

Jak funguje EdPuzzle?

  1. Přednášející vytvoří na EdPuzzle video kvíz.
  2. Učitel zveřejní žákům číselný pin.
  3. Studenti se připojí přes počítač nebo libovolné mobilní zařízení pomocí daného pinu ke kvízu.
  4. Na odpověď je časový limit (nastavuje ho učitel při tvorbě testu) a žáci odpovídají. Studenti mohou v odpovědi vybírat z více možností nebo doplňovat.
  5. Student (i učitel) získává okamžitou zpětnou vazbu o procentuální úspěšnosti a prostupu kvízem. Také uvidí své pořadí v rámci celé skupiny hráčů.

Ukázkové aktivity: