Mentimeter je interaktivní on-line aplikace, které umožňuje vytvářet on-line prezentace a dovoluje přímou interakci přednášejícího s publikem za využití anket, kvízů nebo jednoduchých dotazů díky vkládání speciálních interaktivních slidů do prezentace. Mentimeter neslouží jen jako podpora on-line výuky, ale slouží například i k pořádání on-line konferencí.

Neplacená verze nabízí možnost neomezeného počtu prezentací a slidů, nevýhodou je ovšem možnost položení maximálně dvou otázek a pěti kvízů do prezentace, nemožnost převedení již existující prezentace například z PowerPointu do Mentimeteru či vytvoření soukromé prezentace. I přes všechny tyto nedostatky je neplacená verze pro začátky v Mentimeteru dostačující.

Ukázková aktivita: