Nearpodb je moderní americká platforma, která učitelům umožňuje komfortní on-line výuku za pomoci interaktivních prezentací bez nutnosti instalace jakéhokoliv dalšího softwaru. Do vámi vytvořených prezentací si můžete nahrát videa, PDF soubory, odkazy na YouTube, prezentace v PowerPoinu, Google slidy a mnoho dalšího. Registrace účastníků i lektorů je velmi jednoduchá, postačí i mobilní telefon.

Výhodou této platformy je, že některé aktivity nemusíte připravovat dopředu, ale můžete je vytvářet „za pochodu“ (nástěnka, časovač, možnost odpovědí v reálném čase atd.). Nearpod zároveň umožňuje kontrolu aktivity žáků v reálném i zpětném čase, což vám může dát přehled o tom, jak žáci jednotlivé aktivity stíhají.

Platforma nabízí placené i neplacené verze, které se od sebe liší kapacitou úložiště či maximálním počtem účastníků, kteří se mohou zapojit.

Ukázková aktivita: