V rámci distanční výuky je třeba především zvolit vhodný elektronický systém, v rámci kterého budou úkoly zadávány, odevzdávány i hodnoceny.

Zásadně nedoporučujeme  odevzdávání úkolů e-mailem.

 

Věnujte pozornost zadání úkolů, ať je jasné, co má student zpracovat, jakým způsobem, v jakém rozsahu, s pomocí jakých nástrojů či aplikací, jaká kritéria budou sledována při hodnocení úkolu a jaké jsou termíny odevzdání. Přidejte tipy pro řešení, finty a nápovědy, případně modelová řešení nebo ukázkově zpracované úkoly studentů předchozích ročníků.

Odevzdání souboru (text, prezentace, audionahrávka, videozáznam), odevzdání on-line textu, zpracování stránky na integrované wiki, zpracování hesla v interaktivním slovníku, zpracování diskusního příspěvku, zpracování recenze na odevzdaný úkol ostatních studentů (modul workshop pro vzájemné hodnocení studentů), odevzdání skupinového úkolu (využití možnosti komunikace oddělených skupin studentů) a další.

Odevzdání textu, tabulky, prezentace, složky s multimediálním materiálem (foto, audio, video, animace), odevzdání výsledků skupinové práce využívající možnosti společně pracovat na různých typech sdílených dokumentů, odevzdání úkolu ve formě vyplnění Google formuláře apod.

Zpracování osobního portfolia (vytvoření osobité webové stránky s využitím multimediálních komponent), postupné systematické rozšiřování portfolia o další zpracované úkoly v průběhu studia, využití vzájemného studentského hodnocení zpracovaných portfolií, možnost zpracování portfolií orientovaných na veřejnost (úkol  má praktický dopad a obsah portfolia slouží veřejnosti jako webová stránka specificky zaměřená na určitý fenomén).

Úkoly v distančním vzdělávání

Zpětná vazba v distančním vzdělávání

V případě potřeby využijte asistence techniků CŽV nebo AV studia ZČU.

TECHNICKÝ SUPPORT

Chejlava

Mgr. Viktor Chejlava

Technická podpora

vchejlav@rek.zcu.cz

+420 377 631 909

+420 737 515 659

Nový

Ing. Vladimír Nový

AV studio ZČU

novyvl@civ.zcu.cz

+420 726 911 960

+420 377 631 960

Topinka

Mgr. Jan Topinka

Technická podpora

topinka@rek.zcu.cz

+420 605 804 421

+420 377 631 908