Proč ZČU nevybere jen jeden nebo dva systémy pro distanční výuku?

Zobrazit odpověď

Západočeská univerzita v Plzni dává vyučujícím ve výběru platformy větší svobodu, a to z toho důvodu, že ne každá platforma se hodí pro kterýkoliv předmět. Pro toto rozhodnutí také hraje to, že studenti přijdou do styku s více platformami, které mohou dále využívat ve své praxi.

Nevím si rady, ztrácím se v množství platforem pro distanční a on-line výuku. Koho můžu požádat o pomoc?

Zobrazit odpověď

Pokud Vám nepomůže ani náš portál, abyste se zorientovali v nabídce platforem, které na ZČU můžeme využívat, jsme pro Vás k dispozici na emailu e-learning@service.cz, kde společně můžeme vybrat platformu, která se hodí přesně pro Vás. Také je možné si domluvit osobní schůzku a všechny varianty probrat osobně.

Nabízí Západočeská univerzita v Plzni kurzy, které mi pomohou s distanční a on-line výukou?

Zobrazit odpověď

Ano. Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání pro Vás připravuje kurzy týkající se mimo jiné i distanční a on-line výuky.

Například: Autorská příprava v LMS Moodle, Tvorba on-line testu v LMS Moodle, Adobe connect, Google dokumenty, Online aplikace do výuky a mnoho dalších. Pro více informací sledujte: https://czv.zcu.cz/aktualni-kurzy/

Další inspiraci můžete načerpat návštěvou digicentra Elixíru: https://digicentrum.zcu.cz/novy-skolni-rok-je-pred-nami/

Pokud máte zájem zorganizovat kurz přímo pro vaše pracoviště, napište nám na kurzy@rek.zcu.cz

Jaké technické vybavení potřebuji pro distanční výuku?

Zobrazit odpověď

V tomto případě velice záleží na tom, jak chcete svou výuku pojmout.

Pokud chcete studentům poskytnout materiály k samostudiu, připravit pro ně autoevaluační aktivity, zadávat úkoly atp., bude Vám stačit počítač připojený k internetu.

Pokud chcete svou výuku streamovat, pořizovat záznamy, spojovat se pomocí videokonference se studenty atp., neobejdete se bez webové kamery a mikrofonu (v ideálním případě se sluchátky s integrovaným mikrofonem).

Nejsem technicky zdatný/á. Zvládnu distanční výuku?

Zobrazit odpověď

Určitě ano. Dnešní systémy jsou uživatelsky velice přívětivé a nabízíme pro ně podporu. Na našem webu si můžete projít návody a příklady dobré praxe. Pokud budete potřebovat jakoukoliv další pomoc, neváhejte se na nás obrátit.

Jak je to s využitím internetových zdrojů typu obrázků ve výuce? V případě, že vytvořím oficiální materiál pro studenty s vloženými obrázky na internetu (a nebudou public domain apod.), a každý bude mít u sebe vloženou internetovou stránku, odkud pochází, tak je to v pořádku? Pokud si vezmu obrázek z článku a cituju autora, tak by to mělo být bez problémů?

Zobrazit odpověď

Autorský zákon rozlišuje přímou výuku – přednášku ve třídě, kde je možné prezentovat různé materiály, obrázky, fotografie a texty rozumného rozsahu a citovat autora a zdroj.
Myslím, že podobně na to lze nahlížet při vedení synchronní on-line výuky formou videokonference.
Pokud ale jinak zpracováváte a předáváte v jakékoli jiné formě studentům studijní materiály, je potřeba využívat volná díla (public domain) a materiály s částečnou licencí (creative commons) nebo vlastní díla. Jakékoli další materiály je možné použít jen při dořešení podmínek s držitelem autorských práv (platba za použití obrázku apod.). Pro citování zdroje není vhodné uvádět link na internetovou adresu, kde materiál čerpáte, protože ten může další den přestat fungovat a citování zdroje tím pádem není zajištěno vůbec. Například u citování obrázků z Wikimedia Commons uvádíme:
Název obrázku, zdroj: commons.wikimedia.org, autor: JménoX, typ licence (CC BY, CC BY-SA, volné dílo apod.)
Vhodné zdroje volných obrázků a obrázků s částečnou licencí jsou:
V prohlížeči Google můžete  při vyhledávání obrázků kliknout na Nástroje>Práva k užití a tam zvolit vhodný typ licence. Google Vám pak vyfiltruje použitelné obrázky k danému klíčovému slovu.
Zvláštní pozor je třeba si dávat, pokud vytváříte studijní materiály v rámci nějakého projektu, kde jste přímo placen jako autor a cizí díla tedy vlastně používáte pro komerční účely, nikoli jen jako pedagog k výuce. Extraspeciální pozor je pak potřeba si dávat u zahraničních materiálů, které mohou být chráněny zákony jiného znění než v ČR.

Jaké jsou možnosti hodnocení studentů za pomoci on-line a distanční výuky?

Zobrazit odpověď

Pro zápočty a zkoušky (tj. kontrolu splnění studijních povinností) mohou garanti, případně pověření vyučující, povolit využití distanční formy nebo určit studentům náhradní způsob splnění studijních povinností.

Pro hodnocení studentů můžete využít hned několik možností, které můžete uzpůsobit situaci. Například: on-line test, zadání semestrální/seminární práce, zkoušení pomocí videohovoru, portfolio, projekt atp.

Jak lze ověřit totožnost studenta při zkoušce on-line?

Zobrazit odpověď

Při zkoušce pomocí videohovoru se student může prokázat dokladem totožnosti nebo platnou JIS kartou.

Při zkoušce vedené v on-line prostředí (LMS Moodle, GoogleClassroom atp.) se student vždy hlásí svými přihlašovacím údaji (ověření pomocí webauth).

Jak lze ošetřit situaci, když dojde k výpadku spojení či zkouška neproběhne z důvodu technických potíží?

Zobrazit odpověď

Pokud dojde k technickým problémům, termín zkoušky nepropadá. Studentovi můžeme doporučit, aby další pokus zkoušky, pokud je to možné, absolvoval z počítače s lepším internetovým připojením.

Dá se nějak zamezit podvádění studentů při distanční výuce?

Zobrazit odpověď

Zcela zamezit negativním jevům tohoto typu nelze. Stejně jako nelze stoprocentně zabránit podvádění při výuce v učebně, nelze toto zajistit ani u distanční výuky, při které jsou studenti doma.  Při elektronickém testování lze zvolit vyšší počet otázek s přiměřeným časem pro jejich řešení, a to takovým, aby bylo jen obtížně možné odpovědi dohledávat v literatuře nebo volit jiné cesty podvodu.

Jak řešit praktickou výuku studentů v laboratoři nebo studentskou praxi?

Zobrazit odpověď

Praktickou výuku je samozřejmě v mnoha případech velmi komplikované plnohodnotně nahradit. Hledají se cesty s využitím multimedií (využití videonávodů a videozáznamů), s využitím konceptu vzdálených laboratoří (remote laboratories) nebo i virtuální reality. Jednodušší možností je praxi nebo měření, pokud je to možné, realizovat blokově či v menších skupinách studentů než obvykle apod. Vždy záleží na konkrétním studovaném předmětu.