Možnosti nahrávání a streamování v učebnách ZČU jsou v současné době poměrně limitované. Máme k dispozici jen několik učeben, kde je připraven profesionální systém a jedno mobilní zařízení. Systém bude do budoucna rozvíjen.

Aktuálně je systém multimediální učebny pro nahrávání přednášky připraven v učebnách UV 115 v budově FST, v učebnách na FF v Sedláčkově ul. SP 319 a SP 218 a také na Chodském nám. v budově FPE – učebna KL 228.

Vyberte si učebnu, kterou si budete chtít zarezervovat.

Pro rezervaci místnosti UV 115 kontaktujte Radku Kristlovou.

Telefon: 377 63 1061

E-mail: astulik@rek.zcu.cz

Pro rezervaci místnosti SP 218 kontaktujte paní Jitku Šafrovou.

Telefon: 377 63 1703

E-mail: safrova@ps.zcu.cz

Pro rezervaci místnosti SP 319 kontaktujte paní Jitku Šafrovou.

Telefon: 377 63 1703

E-mail: safrova@ps.zcu.cz

Pro rezervaci místnosti KL 228 kontaktujte paní Jitku Šafrovou.

Telefon: 377 63 1703

E-mail: safrova@ps.zcu.cz

Nahrávání přednášky

Učebny jsou připraveny na snímání přednášejícího a jeho prezentace. Prezentace, obraz z kamery a zvuk z mikrofonu se spojí a vznikne výsledné video. Aktuálně se toto video nahrává na USB disk, který je nutné si donést a zapojit jej do systému v učebně. Velmi důležité je nezapomenout zapnout mikrofon, pokud se tak stane, video nebude ozvučeno. Bude vidět pouze obraz a prezentace.

Streamování přednášky

Pokud chcete výuku nejen nahrávat, ale i streamovat (rovnou vysílat po internetu), kontaktujte naše techniky, pomohou streamování zajistit. Prosíme, abyste nás kontaktovali ideálně min. 48 hodin před termínem streamované výuky.

PŘIPRAVUJEME

Připravujeme možnost on-line přenosu a ukládání záznamu na úložiště. Z tohoto důvodu ZČU aktuálně pořizuje systém MEDIAL, který bude sloužit pro správu videí jak z učeben a dalších zdrojů. Půjde v podstatě o takové univerzitní YouTube. Vyučující se pak přihlásí na PC svým ORION kontem a výsledné video se mu uloží jak do systému MEDIAL, tak do repozitáře LMS Moodle. Video pak bude možné použít např. při tvorbě materiálů pro studenty v kombinovaném studiu apod. Díky systému MEDIAL se výrazně zjednoduší i streamování.

Návrh vybavení pro kompatibilitu s již pořízeným zařízením do učeben ZČU

Pokud chtít také pro své učebny pořídit AV techniku, připravili jsme pro Vás seznam doporučeného vybavení tak, aby byl s ostatními systémy kompatibilní a zařadil se tak do připravovaného systému nahrávacích učeben.

V případě potřeby využijte asistence techniků CŽV nebo AV studia ZČU.

TECHNICKÝ SUPPORT

Chejlava

Mgr. Viktor Chejlava

Support a IT technická podpora

vchejlav@rek.zcu.cz

+420 737 515 659

+420 377 631 909

Nový

Ing. Vladimír Nový

AV studio ZČU

novyvl@civ.zcu.cz

+420 726 911 960

+420 377 631 960

Topinka

Mgr. Jan Topinka

Support a IT technická podpora

topinka@rek.zcu.cz

+420 605 804 421

+420 377 631 908