Zde můžete nahlédnout do vybraných materiálů vytvořených v rámci distančních aktivit ZČU:

Ukázka e-learningového kurzu ZČU zpracovaného v LMS Moodle (možnost vstoupit jako host)

Kurz “Moderní technologie ve vzdělávání”

Ukázka e-learningového kurzu ZČU zpracovaného na platformě Eduskop (jedná se o MOOC kurz, můžete se zaregistrovat a do kurzu zdarma nahlédnout, i jej vystudovat)

Kurz “Úvod do školní robotiky”

Ukázka e-learningového kurzu ZČU zpracovaného na externí komerční platformě seduo.cz (lektor s pomocí oddělení CŽV dodal zpracované materiály, které jsou ve formě otevřeného online kurzu k dispozici veřejnosti)

Kurz “Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku”

Ukázka webináře - záznam kurzu realizovaného formou webináře/videokonference

Webinář “LMS Moodle – co se mi osvědčilo”