3. ročník soutěže KONTEXT zná vítěze

3. ročník soutěže KONTEXT zná vítěze

Ve čtvrtek 31. března a v pátek 1. dubna 2022 proběhla na Západočeské univerzitě v Plzni finálová kola krajské on-line soutěže v porozumění anglickému odbornému textu KONTEXT. Soutěž KONTEXT pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. V současném školním roce proběhl již třetí ročník soutěže, tentokrát na téma Internet.

V průběhu listopadu 2021 proběhly na středních školách 4 kola on-line, kdy museli žáci pod dohledem učitele zodpovědět otázky k jednotlivým textům. Těchto čtyř on-line kol se zúčastnilo celkem 1828 žáků z 21 škol. Žáci byli rozděleni do 5 kategorií podle typu školy a věku. Po 4 týdnech bylo možné určit vítěze školních kol, kteří postoupili do finále soutěže. „Soutěž KONTEXT je zajímavá obměna klasických konverzačních soutěží a je zaměřená více odborně. Jsme rádi, že se jí naší žáci účastní a jsou úspěšní,“ říká k soutěži vyučující anglického jazyka z gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech Václava Králová.

V rámci finále řešili všichni soutěžící závěrečný on-line test v počítačové učebně obdobně jako ve školních kolech soutěže. Na základě nejvyššího počtu bodů postoupilo v každé z pěti kategorií pět soutěžících do posledního, ústního kola před komisi, která na základě jejich výkonu rozhodla o konečném pořadí. „Nečekala jsem, že postoupím ze školního kola do finále, v naší třídě jsou asi lepší angličtináři. Ale rozhodla jsem se, že přijedu a zkusím to. Byla jsem z toho hodně nervózní, bála jsem se, jak budu před komisí mluvit, ale všichni byli velmi milí a zvládla jsem to. Beru to jako nenahraditelnou zkušenost,“ popisuje svou cestu finálovým kolem Jana Wünschová z Gymnázia a Střední odborné školy v Rokycanech, která nakonec ve své kategorii získala třetí místo. Všichni umístění na stupních vítězů obdrželi poukázky na nákup elektroniky od Plzeňského kraje a poukázky na jazykové kurzy Mezinárodní letní jazykové školy Západočeské univerzity v Plzni.

Obsahovou náplň a odborné texty připravil tým Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni. Organizační a technickou část soutěže, stejně jako správu systému LMS Moodle, zajistilo oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání ZČU v Plzni.

Kategorie soutěže:

Kategorie I.A: žáci gymnázií 1.–2. ročník (kvinty a sexty víceletých gymnázií)

Kategorie I.B: žáci gymnázií 3.–4. ročník (septimy a oktávy víceletých gymnázií)

Kategorie II.A: žáci středních odborných škol a učňovských oborů s maturitou 1.–2. ročník

Kategorie II.B: žáci středních odborných škol a učňovských oborů s maturitou 3.–4. ročník

Kategorie III: žáci středních odborných učilišť