5. ročník konference Učitel – IN

5. ročník konference Učitel – IN

V sobotu 19. října přivítá Západočeská univerzita v Plzni nadšence pro smysluplné využití technologií ve vzdělávání. Jubilejní 5. ročník konference Učitel – IN proběhne v prostorách budovy Fakulty elektrotechnické a těšit se můžete na atraktivní přednášky poskytující různé úhly pohledu na digitální technologie ve výuce a celou řadu praktických workshopů.

Pro dopolední část konference je program složen z přednášek pozvaných hostů, v odpolední části se lektoři snaží ukázat, nové aplikace nebo činnost, které si účastníci mohou sami vyzkoušet. Na akci vystupují jak moderní učitelé, kteří umějí smysluplně využívat moderní technologie a zároveň chtějí předávat své zkušenosti ostatním, tak také žáci, kteří inspirují učitele tím, jak pracují s technologiemi.

I letošní ročník je výjimečný obsazením lektorů i přednášejících. Mezi nejzajímavější body programu bude patřit přednáška Technologie a proměna hudebního vzdělávání na anglických školách Marka Burkeho, absolventa Royal College of Music v Londýně, který v roce 1996 založil společnost Charanga, která je již přes dvě desetiletí na špici vývoje a inovací v oblasti hudebního vzdělávání, nebo workshop Daniela Chagase Building a low cost robotic chassi, ze kterého si všichni účastníci odnesou svého robota, kompatibilního s různými druhy mototů a platforem (Arduino, Raspberry atd.). Připraveny jsou také workshopy animace, využití tabletu u dětí s těžkým postižením nebo exkurze do virtuální třídy a IOTlabu ZČU.

Letošní ročník konference Učitel – IN proběhne v rámci iniciativy Codeweek, evropského týdne programování, jehož cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku. Konference se koná za podpory projektů iMyšlení a Digitální gramotnost a pod záštitou primátora města Plzně Martina Baxy a rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka.

Podrobný program a anotace přednášek a workshopů naleznete na stránkách konference.

Stále se také můžete přihlásit.

Konference byla zařazena mezi akce iniciativy Codeweek a věnovala se rovněž popularizaci témat a výstupů projektů Podpora rozvoje digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366) a Podpora rozvíjení informatického myšlení – PRIM (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322). Přednášky Marka Burkeho a Daniela Chagase byly podpořeny z prostředků ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287).