Zvýšený zájem o vysokoškolskou pedagogiku

Zvýšený zájem o vysokoškolskou pedagogiku

Jak dobře učit na vysoké škole, jak motivovat a zaujmout, jak efektivně podporovat studenty v rozvíjení jejich kompetencí, to jsou otázky, které se v poslední době vynořují stále častěji. Proto jsme se rozhodli přetavit zkušenosti z předchozích projektů věnovaných vysokoškolské pedagogice do nové nabídky přednášek, seminářů, on-line kurzů a individuálních mentorských konzultací. V roce 2015 probíhá školení na katedře informatiky Fakulty aplikovaných věd, držte nám palce, ať dokážeme udržet velký zájem kolegů a poskytneme jim dostatek inspirace pro zkvalitnění výuky. Předchozí projekt v oblasti vysokoškolské pedagogiky řešený na ZČU v letech 2009 – 2011: Konstruktivismus v praxi vysokých škol