Velké jazykové modely: Revoluce v chatbotech

varianta 1
Co je základem moderních chatbotů?

Začátek

18/10/2023 - 15:00

Konec

18/10/2023 - 16:30

Adresa

POZOR ZMĚNA - UL 601 (Univerzitní 22, Plzeň)   Zobrazit mapu

Pokrok v jazykových modelech pomohl k rozšíření chatbotů (například ChatGPT, Bing Chat, Bard). Ti tak dnes umí vést sofistikovanější a smysluplnější konverzace. Tato přednáška se zabývá klíčovými prvky, které jsou základem moderních chatbotů. Chatboti propojují lidský jazyk a strojově čitelná data tím, že transformují text do číselné reprezentace. Předtrénované modely (GPT) učené na obrovském množství neoznačených textových dat, poskytují pevný základ pro vývoj chatbotů, učí je zpracovávat složité vzory, kontext a podněty, které řídí jejich reakce. Mechanismy pozornosti a architektura Transformer umožňují provázat slova s jejich kontextem a vytvořit Vektorové prostory, které zachycují sémantiku a vztahy v textech. Tyto mechanismy využíváme v chatbotech ke zpracování kontextu zachycující slovní závislosti. Datové sady diskusí umožňují trénovat chatboty k přesnému plnění explicitních pokynů, čímž zvyšují jejich výkonnost při řešení úkolů. Tyto pokroky posouvají chatboty na novou úroveň schopností a porozumění. Chatboti tak mění způsob komunikace s počítačovými systémy.

Přednáška je doplněna praktickými ukázkami a diskusí s publikem.

 

Přednáška se koná v rámci Dnů AI a je určena zájemcům z řad zaměstnanců i studentů univerzity i široké veřejnosti. Prosíme o přihlášení.

 

Přednášející Ing. Miloslav Konopík, Ph.D. (* 1981) pracuje jako akademický pracovník na katedře informatiky a výpočetní techniky (KIV) a ve výzkumném centru NTIS – Nové technologie pro informační společnost na Západočeské univerzitě v Plzni. Specializuje se na zpracování přirozeného jazyka, konkrétně na sémantickou analýzu. Zaměřuje se na nové způsoby využití technik strojového učení a umělých neuronových sítí ke zlepšení metod pro získání popisu významu zpracovávaných textových dat. Je autorem několika článků ve vědeckých časopisech a řady konferenčních příspěvků. Podle Google scholars byla jeho práce citována více než 600 krát. Vedl 5 grantů a 7 národních a mezinárodních projektů komerčního smluvního výzkumu. Vyučuje kurz zpracování přirozeného jazyka a základní předmět programování (Aplikace datových struktur). Během své kariéry vedl několik Ph.D. studentů a desítky magisterských a bakalářských studentů.

Termín:

18. října 2023 15:00 – 16:30

POZOR ZMĚNA – UL 601  (6. patro, budova FST, Univerzitní 22, Plzeň)

 

Koordinátor akce: Helena Hasnedlová, 377 631 910, hasnedlh@rek.zcu.cz

Více informací