Aplikace pro zvýšení interakce (nejen) při distančním vzdělávání dospělých

Aplikace pro zvýšení interakce (nejen) při distančním vzdělávání dospělých

V současné době existuje řada možností, jak oživit vzdělávání na dálku a vnést do něj více interakce. Jaké nástroje k tomu využít? S tím vám mohou pomoci pracovníci oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni, kteří připravili přehled interaktivních internetových aplikací, díky kterým lze účastníky kurzu intenzivněji zapojit do výuky, a to navíc formou, která je bude bavit.

První takovou aplikací je Socrative. Jedná se o online platformu na tvorbu krátkých testů či kvízů s takřka okamžitou zpětnou vazbou. Platformu lze využít jako nástroj rychlé kontroly znalostí během výuky, jako kontrolní test či jako osvěžení on-line vyučování. K dispozici jsou dvě rozhraní této aplikace – Socrative Teacher a Socrative Student. Rozhraní pro učitele umožňuje tvorbu a vyhodnocování otázek, rozhraní pro studenty slouží pro vyplňování testů či kvízů. Kvíz může obsahovat otázky s odpovědí typu ano/ne, výběr z možností nebo doplnění textové odpovědi. Každý kvíz je vázán na jednu místnost („room“), která má unikátní název, pod nímž ji mohou studenti nalézt a začít odpovídat na otázky připraveného kvízu. Socrative nabízí tři možnosti licence. Jedna je zdarma a dvě podléhají poplatku. Rozdíl v licencích je například v maximálním počtu zapsaných studentů, exportu výsledků testů do Excelu či v množství vytvořených učeben k výuce.

Explain Everything je jednou ze screencastingových aplikací zajišťující virtuální interaktivní tabuli, díky které můžete vytvářet on-line výuková videa. Explain Everything umí do prezentací vkládat obrázky, texty či odkazy na webové stránky. Umožňuje pohybovat s objekty v prezentaci, kreslit a psát poznámky a nepostrádá ani funkci ukazovátko. Celou prezentaci můžete exportovat do videa a následně takto vytvořené video poskytnout svým studentům či kolegům. Explain Everything má své služby rozděleny do jednotlivých kategorií, které se od sebe liší cenou, velikostí úložiště nebo délkou nahrané stopy videa. Free verze obsahuje všechny základní balíčky, které potřebujete k výuce. Placená verze nabízí rozšíření úložiště nebo větší počet promítaných slidů.

Nearpod je moderní americká platforma, která učitelům umožňuje komfortní on-line výuku za pomoci interaktivních prezentací bez nutnosti instalace jakéhokoliv dalšího softwaru. Do vámi vytvořených prezentací si můžete nahrát videa, PDF soubory, odkazy na YouTube, prezentace v PowerPoinu, Google slidy a mnoho dalšího. Registrace účastníků i lektorů je velmi jednoduchá, postačí i mobilní telefon. Platforma nabízí placené i neplacené verze, které se od sebe liší kapacitou úložiště či maximálním počtem účastníků, kteří se mohou zapojit.

Aplikace Slido umožňuje klást publiku otázky během prezentací, meetingů či eventů. Zapojit se a odpovídat je možné jednoduše prostřednictvím smartphonu, tabletu či notebooku. Aplikace tak pomáhá zvýšit frekvenci interakcí mezi publikem a přednášejícím a otevírá prostor pro nové myšlenky či nápady. Slido má placené i neplacené verze, které se od sebe liší maximálním množstvím připojených účastníků během jedné události, možností třídění otázek před jejich zveřejněním publiku či možností exportu dat z události například do Excelu. Pro běžné uživatele nebo pro on-line výuku je neplacená verze dostačující.

Vzdělávací portál Wordwall je platforma sloužící k vytváření on-line vzdělávacích materiálů. Využít můžete připravené šablony, které pokrývají široké spektrum aktivit. Většina z nich je hybridních – jsou jak v interaktivní, tak v tištěné podobě. Vytvořené šablony a aktivity můžete sdílet se svými kolegy. Wordwall také nabízí možnost hry pro více hráčů. Některé hry jsou soutěžní, například Kvíz, kde musí účastníci co nejrychleji odpovědět, jiné, jako je Brainstorm, umožňují společnou diskusi. Platforma nabízí celkem tři balíčky, jeden zdarma a dva placené.

Platforma LearningApps doplňuje běžnou on-line výuku o multimediální a interaktivní prvky. Nabízí hned několik šablon, díky kterým lze  do výuky interaktivně zařadit například testy s více možnostmi odpovědí či přiřazovací cvičení. Platforma také třídí aktivity do vzdělávacích kategorií. Tvorba materiálů je velmi jednoduchá a intuitivní, pomoci vám mohou i dobře zpracované video návody. Pokud chcete LearningApps používat, je nutné se jen registrovat a vybrat jeden ze šesti dostupných jazyků (jedním z nich je i čeština). Platforma je zdarma.

My Simple Show slouží k tvorbě stručných a poutavých animovaných videí. Aplikace umožňuje spolupráci v týmu, správu nahraných obrázků, úpravu titulků a popisků nebo výběr z 5 skladeb na pozadí videa. Jestliže zvolíte neplacenou verzi, získáte základní balíček, který ale pravděpodobně nebude stačit. Pokud chcete mít svá videa v HD kvalitě, zbavit se vodoznaku My Simple show, mít možnost nahlížet do historie verzí videí nebo mít možnost nahrát svůj vlastní komentář, budete si muset připlatit za balíček Business či Pro. Základní verze nabízí komentář videa pouze v angličtině a němčině.

Mentimeter je interaktivní on-line aplikace, které umožňuje vytvářet on-line prezentace a dovoluje přímou interakci přednášejícího s publikem za využití anket, kvízů nebo jednoduchých dotazů díky vkládání speciálních interaktivních slidů do prezentace. Mentimeter neslouží jen jako podpora on-line výuky, ale slouží například i k pořádání on-line konferencí. Neplacená verze nabízí možnost neomezeného počtu prezentací a slidů, nevýhodou je ovšem možnost položení maximálně dvou otázek a pěti kvízů do prezentace, nemožnost převedení již existující prezentace například z PowerPointu do Mentimeteru či vytvoření soukromé prezentace. I přes všechny tyto nedostatky je neplacená verze pro začátky v Mentimeteru dostačující.

Liveworksheets je portál, který vám umožní transformovat tradiční tisknutelné materiály ve formátech doc, pdf, jpg a další do interaktivních on-line cvičení a on-line pracovních listů. Účastnícimohou cvičení vypracovat on-line a zasílat své odpovědi přímo vyučujícímu. Lektorům platforma ulehčí práci tím, že nemusí vytvářet žádné složité šablony, stačí pouze nahrát již připravené dokumenty v jednom z podporujících formátů a upravit je do požadované formy. Platforma navíc využívá další moderní technologie, které do pracovních listů mohou přidat zvuky, videa a různé druhy cvičení.

Více informací o jednotlivých aplikacích včetně návodů na jejich využití a ukázkových aktivit naleznete na webových stránkách oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni.

ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239