CIV připravuje kurz práce s moderní ICT infrastrukturou

CIV připravuje kurz práce s moderní ICT infrastrukturou

Centrum informatizace a výpočetní techniky připravilo Kurz práce s moderní ICT infrastrukturou, jehož základním obsahem je využití cloud.zcu.cz pro vytvoření virtuální laboratoře pro výuku, IP telefonie, datawarehouse, flow nástroje v IoT, využití mikropočítačů, bezdrátové technologie pro IoT nebo využití superpočítačů. Základní součástí je e-learningový kurz na který navazuje praktické cvičení v IoT laboratoři.Zde si účastníci kurzu vyzkouší například programování pro jednodeskové počítače, ESP8266, přípravu virtuální učebny nebo nastavení telefonní ústředny pro IP telefony,“ říká za pořádající CIV Ing. Martin Lávička. Kurz práce s moderní ICT infrastrukturou začíná 3. prosince 2018 a má formu sedmi tříhodinových setkáni a začátek dalšího běhu je naplánován na 25. února 2019. “Kurz je zdarma , ale je nutné se na něj předem přhlásit a uvítáme i netechniky, kteří se s těmito technologiemi chtějí jen seznámit,” zve Martin Lávička.

 

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287