Den s kvalitou

Den s kvalitou

Zajímají vás novinky v oblasti systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti na Západočeské univerzitě v Plzni? Jak vypadá zpráva o vnitřním hodnocení kvality univerzity nebo analýza studijní neúspěšnosti? Zveme vás na Den s kvalitou (28. 1. 2022, online), kde se seznámíte s činností Oddělení hodnocení kvality.

Den s kvalitou se uskuteční v pátek 28. 1. 2022 od 9:00 do 12:30 online. Během prvního bloku setkání vám představíme novou strukturu a činnost odboru Kvalita, nové webové stránky Oddělení hodnocení kvality, registr analýz, podklady pro sebehodnocení zajišťování systému kvality nebo proces úpravy pravidel zajišťování kvality. V druhé části vám představíme analýzy, které se realizovaly na ZČU v roce 2021 a které se týkaly především studijní neúspěšnosti a vlivu epidemie koronaviru na vyučující i studenty.

Den s kvalitou proběhne online na platformě ZOOM. Na akci se můžete přihlásit ZDE.

Program:

9:00 – 10:00

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.: Novinky na Odboru Kvalita

(Struktura a činnost odboru, nové webové stránky, registr analýz,  podklady pro sebehodnocení zajišťování systému kvality, možnosti metodické podpory, proces úpravy pravidel zajišťování kvality)

Ing. Martin Hirman: Procesy a procesní portál na ZČU

(Procesy a historie procesního portálu na ZČU, představení procesních analytiků a procesního portálu, informace o současném stavu procesů na ZČU a na součástech, informace o povinnostech vlastníků procesů vyplývajících ze směrnice 20R/2018 – pravidelné revize procesů, informování OHK při tvorbě nebo úpravě každé směrnice, představení plánů na nový procesní portál)

doc. Ing. Helena Zídková: Zpráva o vnitřním hodnocení kvality

10:00 – 10:15

Přestávka

10:15 – 12:30

Mgr. Gabriela Fatková, Ph.D.: Analýza studijní neúspěšnosti

Mgr. Gabriela Fatková, Ph.D., Mgr. František Kalvas, Ph.D.: Hodnocení servisních služeb zaměstnanci

Mgr. František Kalvas, Ph.D.: ERASMUS

Ing. Patrice Marek, Ph.D., Ing. Tomáš Ťoupal, Ph.D.: COVID – Vyučující v době nouzového stavu

Ing. Patrice Marek, Ph.D., Ing. Tomáš Ťoupal, Ph.D.: COVID – Studenti v době nouzového stavu

Ing. Lenka Jirsová, Bc. Lenka Vitásková: Faktory ovlivňující studijní neúspěšnost (Celková prostupnost studia (trend), hledání závislostí a rizikových skupin.)